Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

USTAVIČNÝ BOJ

 

Dva kone: Rozum a Vášeň (nové)

Padám a vstávam (nové)

Prijmi trojhlavého draka (nové)

Len to podstatné (nové)

Odpustenie ako postoj (nové)

Matka Courage (nové)

Marek Vácha: Neboj sa klásť svojej viere otázky

Marek Vácha: Ja, aký som a aký by som mohol byť

K životu potrebujem príbehy nádeje

Mám depresiu, ale môj vzťah s Bohom nie je depresívny

Manželstvo alebo kňazstvo?

V kostole som sa nudil

Tom Kvapil

Nestačí o veci hovoriť. Treba aj niečo urobiť.

Nevadí, že prehrávaš. Podstatné je, že bojuješ.

Farár, chcem sa zmeniť... Naozaj?

Guy Gilbert: Ochoč si inteligenciu

Duch je síce ochotný, ale telo slabé

Bolestný ateizmus

Za hranicou tieňa

Prekvapenie o druhom - neodsudzuj

Nepodarený kaplán

Bol som na stretnutí mladých...

Kúsok po kúsku - príbeh sv. Izidora

Tvoja viera ťa uzdravila

Max Kašparu - moja skúsenosť so syndrómom vyhorenia

Myšlienky o svätosti

Načo je nám kráľ?

Poznáš sám seba?

Biskupovo imprimatur

Duchovné cvičenia u trapistov

Kríž rozhodnutia

Život ako orientačný beh

Čierni anjeli

Príbeh staršieho syna

Duchovné napredovanie

O vzťahu k nesympatickému človeku

Príhovor biskupa V. Judáka na deň vysvedčení

Šiel by Kristus do vojny?

Kde bol Boh, keď?...

Ako odovzdať vieru v rodine

Zrelá a nezrelá viera

Dilema

Búrka na mori

Hľadanie identity

List od ateistu

Si čestný človek

Veľké pôstne predsavzatia

Emócie verzus vôľa

Oslovil ma život kardinála Newmana

Páter Pio: Bože, ty buď mojou loďkou a mojím prístavom

Dobré minulé časy

Z Dekalógu pokoja Jána XXIII.

Keď my budeme mlčať, kamene budú kričať...

Ešte o prenasledovaní kresťanov

Protivenstvá budú prichádzať...

Nepriatelia bdelosti

Aké predsavzatia si mám dať na pôst?

Marihuana – nevinný začiatok

Úzkosť a strach

Útok a útek

Nič ma nebaví

Nepríjemná kritika

Prví poslednými

Škandál ľudskej dôstojnosti

Pravé a nepravé poklady

Ako sa správne rozhodovať