Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

USTAVIČNÝ BOJ

 

Duch je síce ochotný, ale telo slabé (nové)

Bolestný ateizmus (nové)

Za hranicou tieňa (nové)

Prekvapenie o druhom - neodsudzuj (nové)

Nepodarený kaplán (nové)

Bol som na stretnutí mladých... (nové)

Kúsok po kúsku - príbeh sv. Izidora (nové)

Tvoja viera ťa uzdravila (nové)

Max Kašparu - moja skúsenosť so syndrómom vyhorenia (nové)

Myšlienky o svätosti (nové)

Načo je nám kráľ? (nové)

Poznáš sám seba?

Biskupovo imprimatur

Duchovné cvičenia u trapistov

Kríž rozhodnutia

Život ako orientačný beh

Čierni anjeli

Príbeh staršieho syna

Duchovné napredovanie

O vzťahu k nesympatickému človeku

Príhovor biskupa V. Judáka na deň vysvedčení

Šiel by Kristus do vojny?

Kde bol Boh, keď?...

Ako odovzdať vieru v rodine

Zrelá a nezrelá viera

Dilema

Búrka na mori

Hľadanie identity

List od ateistu

Si čestný človek

Veľké pôstne predsavzatia

Emócie verzus vôľa

Oslovil ma život kardinála Newmana

Páter Pio: Bože, ty buď mojou loďkou a mojím prístavom

Dobré minulé časy

Z Dekalógu pokoja Jána XXIII.

Keď my budeme mlčať, kamene budú kričať...

Ešte o prenasledovaní kresťanov

Protivenstvá budú prichádzať...

Nepriatelia bdelosti

Aké predsavzatia si mám dať na pôst?

Marihuana – nevinný začiatok

Úzkosť a strach

Útok a útek

Nič ma nebaví

Nepríjemná kritika

Prví poslednými

Škandál ľudskej dôstojnosti

Pravé a nepravé poklady

Ako sa správne rozhodovať