Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

DOBRÉ MINULÉ ČASY

            Je asi málo takých, ktorí si neposťažujeme na dobu, v ktorej žijeme. A konštatujeme, že generácie pred nami to mali v mnohých ohľadoch ľahšie ako my. Je zaujímavé prečítať si, čo o takomto postoji píše sv. Augustín (4. st.):
             „Ani naše Sväté Písmo nám nesľubuje pokoj, bezpečnosť a mier, ba evanjelium netají ani súženia, útlak a pohoršenia. Ale kto „vytrvá do konca, bude spasený“. Neslobodno teda reptať, bratia... Posúďte - čo také neobvyklé znáša teraz ľudské pokolenie, čo neznášali naši otcovia? Nájdeš mnoho ľudí, ktorí repcú na svoje časy – vraj že časy ich predkov boli dobré. Ale keby sa mohli vrátiť do čias svojich predkov, nereptali by aj tam? Minulé časy, o ktorých si myslíš, že boli dobré, boli dobré iba preto, že už nie sú tvoje.
            Čudujem sa, ako si môžeš myslieť, že Adam mal dobré časy. Bol to celkom iste Adam, ktorému bolo povedané: „V pote tváre budeš jesť svoj chlieb a budeš obrábať zem, z ktorej si bol vzatý. Tŕnie a bodľač ti bude rodiť.“ Toto si zaslúžil, toto dostal podľa spravodlivého Božieho rozsudku. Ani jeho potomkovia nemali dobré časy, lebo nosili v sebe hriech Adama. Prečo si teda myslíš, že ich časy boli lepšie ako tvoje? Od tamtoho Adama až po dnešného Adama je len práca a pot, tŕnie a bodľač.
            Alebo sme zabudli na potopu? Zabudli sme na ťažké časy hladu a vojen? Aké to teda boli časy? Či sa nechvejeme všetci, keď o nich počúvame alebo čítame?
            Preto by sme mali skôr ďakovať ako reptať na naše časy.“
            Nech sú nám slová tohto veľkého učiteľa Cirkvi povzbudením k tomu, aby sme aj tie najťažšie situácie prežívali pokojne a s vnútornou radosťou. Boh je stále s nami...