Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

SVÄTÁ ZEM

 

Úvodné slovo, mapa                           Pri rybníku Bethesda a Siloe

Ain Karim                                        Národ očakávajúci Mesiáša

Herodes Veľký a jeho stavby             Jeruzalemský chrám

Betlehem                                          Olivová hora

Nazaret                                           Zlatá brána

Kumrán                                            Večeradlo

Na brehoch Jordánu                         Getsemanská záhrada

Zem oplývajúca mliekom a medom       Krížová cesta

Galilea                                             Golgota

Genezaretské jazero                         Chrám Božieho Hrobu

Hora Blahoslavenstiev                        Ježišov pohreb

Tabgha                                             Hora Sion

Kafarnaum                                        Nanebovstúpenie Pána

Na svadbe v Káne                              Tel Aviv a Chrám sv. Petra

V synagóge                                        Zábery z Hebronu

Dekapolis                                          Najsevernejší a najjužnejší bod Izraela

Caesarea Filipova                               Haifa, Akko a Caesarea Prímorská

Hora Premenenia                                Národné parky Izraela

Jericho                                             Sinaj