Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

TABGHA – „MIESTO SIEDMICH STUDNÍ“

Na tomto mieste sa nachádza malý kostolík, ktorý je zasvätený pamiatke dvoch biblických udalostí: zjaveniu zmŕtvychvstalého Krista svojim učeníkom, ktorých Ježiš následne pozval k raňajkám pri ohnisku a udalosti predania primátu Šimonovi Petrovi. Kostol na tomto mieste bol počas histórie niekoľkokrát zničený a ten dnešný bol postavený františkánmi v roku 1934 v poradí ako šiesta stavba, čo dokumentujú jednotlivé vrstvy podláh a zvyšky múrov.

Nie je presne známe miesto, kde učeníci „spustili sieť a pre množstvo rýb ju nevládali vytiahnuť.“ (Jn 21,6) Stáročia sa však traduje odohranie udalosti práve na území Sedmistudnia, dnešnej Tabghy, vzdialenej asi 2,5 kilometra od Kafarnaum. Breh tu vytvára malý záliv a pritekajúca voda vábi ryby na toto miesto ako magnet. Dodnes patrí tento záliv k miestam s najbohatším rybolovom na západnom brehu jazera. V interiéri kostola sa nachádza tzv. „mensa Domini“ (stôl Pána), na ktorom Ježiš jedol so svojimi učeníkmi.

Z jazera dodnes vyčnievajú tri kamene z celkového počtu „dvanástich apoštolských trónov“. Ich viditeľnosť závisí od stavu vodnej hladiny, ktorá je kolísavá. Na brehu rastie množstvo eukalyptov, ktorých domovom je Austrália a ktoré boli privezené do Palestíny až v 19. storočí. Obyvatelia ich vysádzali pre ich schopnosť vysúšať pôdu v barinatej oblasti Sedmistudnia zamorenej maláriou.

Po raňajkách Ježiša s apoštolmi splnil Ježiš zasľúbenie, ktoré vyslovil Šimonovi v oblasti Caesarey Filipovej. Dostal za úlohu viesť Cirkev. Ježiš tri razy opakoval príkaz: „pas moje baránky, pas moje ovce, pas moje ovce!“ Za trojitým opakovaním Ježišových slov sa ukrýva jeden starý orientálny zvyk. Bolo ustálenou právnou zvyklosťou, že formula, ktorou sa udeľovalo nejaké právo, bola trikrát vyslovená pred svedkami a tým nadobudla svoju platnosť.

 

V blízkosti Kostola Primátu sv. Petra sa nachádza mozaika Jána Pavla II.