Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

MILOVAŤ BUDEŠ SVOJHO BLÍŽNEHO

 

Ruiz Garcia - biskup s otvorenými očami (nové)

Ľahostajní (nové)

Zázrak (nové)

Deti premýšľajú srdcom (nové)

Bájka o slonovi, ktorý nechcel byť na príťaž ľuďom (nové)

Kedy končí noc a začína deň (nové)

Na minútu s pátrom Zamkovským (nové)

Guy Gilbert: v hostiteľských rodinách (nové)

Guy Gilbert: môj deň (nové)

Guy Gilbert: o práci (nové)

Nevďak vládne svetom (nové)

Človek nie je cvičená opička (nové)

Profunditas est homo (nové)

Prečo je mi tak zima? (nové)

Výčitka (nové)

Gangster a Vagabund (nové)

Chlieb chudobného

Komparz

Ako pomôcť pacientovi, ktorý nechce byť blízkym na príťaž?

Náš Ježiško

Dilema svätej Terézie z Lisieux

Tóbi

Odľahčene vážne s bratom Šavlom

Pes a mäsiar

Guy Gilbert o náboženskej tolerancii

Spravodlivá a nespravodlivá vojna

Fľaša

Ľudia sympatickí a nesympatickí

Milujte svojich nepriateľov

Byť nástrojom v Božích rukách

Mystika otvorených očí

Ako jesť v Afrike svoj chlieb

Spravodlivosť a ľudskosť

Prostitútka

Červený kríž a Červený polmesiac

Otázka

S Maxom Kašparů o pochvale

Daruj nádej

Dedičstvo Abbé Pierra

Najbližší blížny je blízko

Jeden príbeh zo života

Z príhovorov Matky Terezy

India a chudoba

Kristus prítomný v človeku

Krížová cesta hriešnika – zastavenie: Ježiša vyzliekajú zo šiat

Väzeň opäť na slobode

Škandál služby

Pane, pomôž mi pochopiť, čo je to láska

Neposudzuj svojho brata

Vianočný príbeh

Na Štedrý večer

Spálená pýcha

Moc trpezlivosti

Medzi malomocmými

Ideálny svet

Boh s priveľmi známou tvárou

Keď dávaš almužnu...

Teta, chcem korunku, čo máš navyše

Som pokrstený - je to na mne vidieť?

Kufre a kufríky alebo o tolerancii

"Malí" ľudia, "malé" veci, "malé" dary

Neposudzuj podľa zovňajšku

O opustenosti

Pane, kedy sme ti to (ne)urobili

Pozrieť sa inak

Stonásobné nič

Škorpión a korytnačka

Umenie prijímať

Voliť správne slová

Vzťahy ako teplá perina

Ktorý z nich poskytol útechu?

Malé veci s veľkou láskou