Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

LÁSKA, MANŽELSTVO, VÝCHOVA

 

Horlivá pokrstená (nové)

Príbeh mojej priateľky (nové)

Sľubujem, že ťa nikdy neopustím (nové)

S vierou kráčame životom (nové)

Ťažký príbeh (nové)

Rodina je miestom, kde sa definujem (nové)

Sviatočné zamyslenie nad bohato prestretým stolom (nové)

Práca nesmie človeka pohltiť (nové)

Pohľad do zrkadla

Bože, prosíme o ochranu pre naše deti

Dieťa v kostole

Rodičia ma k viere neviedli

Rodinná modlitba

O obdarovaní

Max Kašparů o podmienenej láske

Rady o manželstve

Rizikové faktory vstupu do manželstva

Otázky pre Eliasa Vellu

Ako hovoriť s deťmi o smrti

Vedieme svoje deti naozaj k Bohu?

Pred zakúpením vyskúšať? (o predmanželskej čistote)

Bolo povedané: oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím

Láska je spojená s bolesťou

S Mariánom Kuffom o mieste ženy v rodine

Bez komentára

Pokušenie, ktoré prichádza po špičkách

Vianoce pred rozvodom

Drahý, drahá, som hriešnik

„Toto ma naučil môj otec“

Láskou proti egoizmu

S Maxom Kašparů

Svätá rodina

Prirodzenosť a slušnosť

Opäť z pera sestry Damiány

Najdôležitejšie je, že máš srdce schopné milovať

Na tomto koncerte nemala hrať

Moje naj - Vianoce (víťazný príbeh webovej Vianočnej súťaže 2011)

Životný partner - záležitosť Boha alebo človeka?

Výber životného partnera - asi som priveľmi náročný(á)

Boh nie je sudca ani policajt

Čo to moja žena odo mňa chce?

Deti majú vidieť odpustenie rodičov

Hádky v manželstve

Koľko toho unesie dieťa

A dáš mi, čo chcem alebo o malých tyranoch