Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

SVÄTÍ PRE DNEŠNÝ ČAS

 

Leopold Mandič (nové)

Čo je cisárovo (nové)

Svedectvá pre advent - Oscar Romero a Hussein

Kardinál von Galen

Janko Silan

Svätý Silván z Athosu

Byť sám sebou

Múdrosť nie je len o vzdelaní

Ako sa vyvíjal môj vzťah k Terezke z Lisieux

Nezaškatuľkovateľná svätosť (Etty Hillesum)

Pohľad z iného uhla

Po cestách necestách

Cesta "do neba"

Rybári z Tweedside

Znamenie Jonášovo

Janko Havlík - svedok viery

Na dobré skutky nikdy nie je neskoro

Zachránená

Nesúďte a nebudete súdení

Kresťanstvo v najúčinnejšej podobe

Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov

Svätí z pohľadu pátra Pia

Túžba po svätosti

Iná mládež

Zachránená pre nebo

Mučeník, ktorý ostal verný hlasu svedomia

Výčitka Štefanovi

Radšej bez kázne...

Skromnosť - čnosť skrytá a nenápadná

Stačí tak málo...

Ján XXIII. a jeho posolstvo lásky a pokoja

V jeho srdci bolo miesto pre všetkých