Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

SVÄTÍ PRE DNEŠNÝ ČAS

 

Biskup Rodzjanko (nové)

Mních Alipij (nové)

Andrej Sacharov (nové)

Wurmbrandov prejav (nové)

Božie "koany" (nové)

Most cez rieku Kwai (nové)

Nevedomá svätosť (nové)

Lekár Lejeun a kráľ Baudouin

Biela ovca Borgiovcov

Svätec hriešnik

Marek Vácha: Čas Izáka a čas vodcov

Leopold Mandič

Čo je cisárovo

Svedectvá pre advent - Oscar Romero a Hussein

Kardinál von Galen

Janko Silan

Svätý Silván z Athosu

Byť sám sebou

Múdrosť nie je len o vzdelaní

Ako sa vyvíjal môj vzťah k Terezke z Lisieux

Nezaškatuľkovateľná svätosť (Etty Hillesum)

Pohľad z iného uhla

Po cestách necestách

Cesta "do neba"

Rybári z Tweedside

Znamenie Jonášovo

Janko Havlík - svedok viery

Na dobré skutky nikdy nie je neskoro

Zachránená

Nesúďte a nebudete súdení

Kresťanstvo v najúčinnejšej podobe

Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov

Svätí z pohľadu pátra Pia

Túžba po svätosti

Iná mládež

Zachránená pre nebo

Mučeník, ktorý ostal verný hlasu svedomia

Výčitka Štefanovi

Radšej bez kázne...

Skromnosť - čnosť skrytá a nenápadná

Stačí tak málo...

Ján XXIII. a jeho posolstvo lásky a pokoja

V jeho srdci bolo miesto pre všetkých