Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

„INÁ MLÁDEŽ“

            Senzačné udalosti a veľké činy sú uvádzané v novinách palcovými titulkami. Čitateľ si to tak žiada. Chce si k raňajkám s kávou prečítať niečo zaujímavé – politické správy, športové udalosti, o veľkých nešťastiach, hrozných zločinoch...
           O významných udalostiach sa dočítame každý deň. O malých a nenápadných príhodách, dobrých a nepatrných činoch sa však dozvedáme iba zriedka. A predsa stoja častokrát viac sebaobetovania sa ako tušíme.
            Napríklad v jednom malom mestečku prišiel do domova dôchodcov chlapec a odovzdal riaditeľovi nie príliš veľkú, ale preňho určite nie zanedbateľnú peňažnú čiastku. Pritom porozprával, ako sa so svojimi dvoma priateľmi chcel odnaučiť nadávať. Vždy, keď niekto z nich zanadával, musel do pokladničky vhodiť mincu. Spočiatku vyťahovali peňaženku často, ale postupne to bolo stále lepšie. Nakoniec dali dohromady obnos, ktorým by chceli starým ľuďom urobiť radosť.
            Riaditeľ domova dôchodcov kúpil asi štyridsiatim starým ľuďom malý darček a odovzdal im ho aj spolu s pozdravom od mladíkov.
            Stále sa v súčasnosti hovorí o „skazenej mládeži“. V novinách neustále čítame o nemorálnosti, kriminalite, spustlosti mladých ľudí. A počujeme, akí sú tvrdohlaví, neposlušní, sebeckí a nechcú od starších nič počuť.
            Mládež však je aj iná. Veľmi citlivá na lásku a opravdivosť, túžiaca v tomto svete nájsť seba a v sebe pozitívne hodnoty. Je v mnohom na nás, či im v tom pomôžeme a nakoľko ich v hľadaní skutočnej pravdy a lásky povzbudíme.