Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

ODPUSTENIE

 

Neznáme "x" (nové)

To je "nefér" (nové)

Maďar so Slovákom (nové)

Neodoslané listy (nové)

Odpustiť sebe (nové)

O odpustení všeobecne (nové)

Rozpoznať závažnosť viny (nové)

Ilúzia (nové)

Ja a môj ideál o mne

Nevyriešený vzťah z detstva

O odpustení v krátkom príbehu

Marek Orko Vácha o odpustení

Odpúšťajú sa ti hriechy

Čo mám robiť? Odpustiť je takmer nemožné...

Zmierená rôznosť

Dary a požehnanie mimo hraníc Cirkvi

Sme zmierení s Cirkvou?

Stigmy a odpustenie

Humor s Guy Gilbertom

Guy Gilbert: Príroda otvára dušu pre Boha

Ako som odpustil otcovi

Jasličky pre Spasiteľa

Každá dolina nech sa vyplní (o pocitoch vlastnej viny)

Červík rasizmus v nás

Spravodlivosť kontra milosrdenstvo

Keď ťa niekto udrie po pravom líci...

A odpusť nám naše viny...

Kritika

Márnotratný syn sa vracia

Odpustenie - príbeh misionárky

Odpustiť Bohu - absurdné?

Viera a milosrdenstvo

Výčitky svedomia

Vysoká cena za zatrpknutosť