Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

SPRAVODLIVOSŤ KONTRA MILOSRDENSTVO
    (podľa úvahy o. Milana Bubáka)

            Hra Heinricha von Kleista opisuje historický príbeh princa Friedricha, ktorý v bitke proti Švédom dostal prísny príkaz vyraziť na útok až vtedy, keď dostane signál od svojho otca, hlavného vojenského veliteľa. Princ, ktorý sníva o veľkých hrdinských činoch a osobnej sláve, ale aj v snahe zaimponovať princeznej Natálii, nepočúvne otcove rozkazy a vyrazí so svojimi jednotkami do boja na vlastnú päsť.
            Bitku síce vyhrá, no svojho otca rozhnevá neposlušnosťou. Ten tak, ako by postupoval proti každému, kto nedodržal vojenské príkazy, vyhlasuje rozsudok smrti aj nad vlastným synom. Princ upadne do paniky. Je ochotný akokoľvek sa ponížiť, nechať sa verejne potupiť, len aby ho nepostihla smrť. Jeho matka i milovaná princezná Natália sú sklamané jeho zbabelosťou, no napriek tomu prosia o milosť pre princa.
            V istom svetlom momente prebehne v duši princa poznanie, že jeho otec koná spravodlivo. Pošle otcovi správu, že je si vedomý toho, že vojak, i keď je princom, musí poslúchať. Uvedomuje si, že týmto uznáva rozsudok smrti nad sebou. Pre otca je toto princovo poznanie výzvou pre udelenie milosti. Hra sa končí roztrhaním rozsudku smrti a súhlasom k sobášu s princeznou Natáliou.
            Zrejme aj z vlastného života poznáme, že nie je dobré, ak je milosrdenstvo udeľované bez uznania požiadaviek spravodlivosti. Odpustiť tomu, kto nekoná pokánie, nie je v skutočnosti milosrdenstvom. C. S. Lewis to vyjadruje slovami: „Milosrdenstvo môže prekvitať iba vtedy, keď bude vyrastať z puklín skaly spravodlivosti. Keď sa premiestni do močiarov falošného humanitarizmu, stane sa burinou, požierajúcou človeka. A nebezpečnosť bude o to väčšia, že sa bude nazývať rovnako ako jeho skalná verzia.“
            Aj vzťahy musia byť založené na stanovení pravidiel spravodlivosti a ak sa tie nesplnia, musí nasledovať trest. Neznalosť tejto zákonitosti je problémom mnohých rodín i celej spoločnosti.
            Božie Slovo nás vyzýva k tomu, aby sme boli milosrdní a odpúšťali. No tiež nezabúdajme na potrebu zdravého vzťahu medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom.