Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

SVEDECTVO OBRÁTENIA

 

Michail Zoščenko: Účinný prostriedok (nové)

Šarlátový a čierny (nové)

Solženicyn: V prvom kruhu (nové)

Roman Brandstaetter (nové)

Pokánie na smrteľnej posteli (nové)

Max Kašparů: Prvé kroky k viere

Posledný koncert

Zažil som peklo

Áno a nie

Bol som presvedčený marxista

Arnold Overmars - Vrátil som sa k svojim koreňom

Kay Lyn Carlson - Nemôžem mlčať

Anni Lobert - O ukradnutom a vrátenom srdci

Marián Kuffa: Colníci a neviestky

Marián Kuffa: Mýtnici a hriešnici nás predchádzajú

Rozum, srdce a viera

Rudolf Höss

Papiniho hľadanie

Duchovný prerod Bernarda Nathansona

Leonardo Mondadori - svedectvo obrátenia

Príbeh z Medžugorja 1

Príbeh z Medžugorja 2

Uveril som v Lurdoch

Príbeh rabína Zolliho

Krst túžby

Mal som sedemnásť a bol som rebel

Boh je v prebúdzaní viery originálny

Ľútosť a radosť v procese obrátenia

Klbko vreteníc

Vieš, aké je to pekné?

Otec Sergij

Návrat márnotratného syna

Označili ma za beznádejný prípad

Vďaka dcérinej závislosti som poznal dovtedy nepoznané

André Frossard: "Do kaplnky som vchádzal ako ateista..."

V Amerike

Môj manžel je gambler

Händlovo Aleluja

Moje najcennejšie Vianoce

Náš dar menom Klára

V údolí Kwai

Pri vianočnom speve Magnifikat

Pusti si svoj videozáznam

Pokáním to začína

Výsledok písomnej práce - nedostatočná

Vyznanie potratára

Ako svet prijíma klamstvá

Znovuzrodenie cez umieranie

Život máš iba jeden, repríza sa nekoná

Život vo svetle viery - zo spomienok Thomasa Mertona

Zo sovietskeho gulagu

Od otroctva k slobode - príbeh Márie Egyptskej

Každý človek je myšlienkou Boha

Ježiš - Cesta, Pravda, Život

Marián Kuffa a ukradnutý štartér

Nakoľko je viera prenosná

Narkoman - stratená existencia (?)

Neodsudzuj hriešnika

"Nespravodlivé" milosrdenstvo

Neviestky vás predchádzajú do nebeského kráľovstva

Tatianin nenápadný skutok lásky

Viera bez skutkov je mŕtva