Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

MÉDIÁ A ICH OVPLYVŇOVANIE SPOLOČNOSTI

 

Médiá - siedma veľmoc

Nebojím sa bojovať za slobodu, keď ma to nič nestojí

Kráľ a komorník

O márnotratnej Európe

Benediktova Európa

Guy Gilbert: Jeannot

Diskriminovaní

Priestor pre otázku: Pápež a kondómy v Afrike

Politika v kostole

A čo je pravda?

Som učiteľka

Autorita novín

Sloboda nečítať všetko

Politik Pilát

Alternatíva

Učiteľ, kde bývaš?

Kresťan a médiá

Kresťanstvo nie je zbierka zákazov

Masmédiá - čo mám s nimi dočinenia?

Neľahká cesta za slobodou

Slovo muža ženám

Vianoce prostredníctvom médií - jeden veľký biznis