Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

MASMÉDIÁ – ČO MÁM S NIMI DOČINENIA?

            Jeden známy kňaz častokrát hovorieval: „Tým najdôležitejším miestom, tým najvýznamnejším kusom nábytku by mal byť vo vašej domácnosti stôl – miesto, kde sa má stretávať celá rodina“. Preto ma prinajmenšom zarazilo vyjadrenie istého „odborníka“ na životný štýl, ktorý sa vyjadril, že v súčasnosti sa centrom domácnosti stáva televízor, podľa štýlu a umiestnenia ktorého sa dotvára celkový charakter miestnosti. Tento názor ma nijako neovplyvnil v chápaní toho, čo je pre mňa, moju rodinu dôležitejšie – vzťahy, a či televízia. Uvedomila som si však, že vplyv médií – televízie, rozhlasu, tlače, a najnovšie i internetu má na nás možno výraznejší vplyv ako sme ochotní pripustiť.
            Médiá majú moc určovať, o čom ľudia budú premýšľať, aké vzory ovplyvnia ich formovanie. Ak je niekto podozrivý z podvodu a hovorí sa o tom v médiách, prischne mu to bez ohľadu na to, či to pravda je alebo nie je. Ale ruku na srdce: ak si štvrtina Slovákov radšej kúpi bulvár ako seriózne noviny, je to smutná vizitka Slovákov, a nie bulváru. Štatistiky hovoria, že bulvárne informácie vyhľadávajú aj kresťania.
            Médiá majú moc i pozitívne ovplyvniť človeka. Sama viem, ako ma dokážu povzbudiť i formovať kresťanské relácie. Z ich obsahu a duchovnej náplne som schopná čerpať silu v každodennom živote. Vždy si z ich ponuky viem vybrať niečo, čo ma zaujme, osloví. Preto som smutná z toho, keď vidím, ako si my, kresťania, dovolíme nechať redukovať naše kresťanské relácie. Napr. keď bola rozhlasová relácia Cesty náhle skrátená o celú hodinu, viac ľudí sa pohoršilo, zanadávalo, posťažovalo si medzi sebou, ale do rozhlasu sa ozvali len máloktorí. Vyzeralo to tak, akoby tá relácia nikomu nechýbala, akoby bola málo počúvaná, a preto je možné kľudne ju zrušiť. Podobne zmizlo viacero kresťanských relácií z STV počas zmeny vedenia v rámci krízového okresávania nákladov. S tým, že potom sa potrebné veci na obrazovku vrátia. Ibaže sa už nevrátili.
            My sami, náš záujem, naše reakcie určujú, čo budeme pozerať, počúvať, čítať. Niekomu to znie fanaticky, ak má vyjadriť svoj nesúhlas s odvysielaným programom, niekto si povie, že jeho hlas aj tak nič nezmení. Naša sloboda však nie je o tom, že skonzumujeme všetko, čo sa nám ponúkne. My máme právo vybrať si. Televízia BBC nedávno odvysielala operu, ktorá bola v skutočnosti zosmiešnením Ježiša a obsahovala viacero rúhavých prvkov. V priebehu niekoľkých dní nebolo možné dovolať sa na linku ohlasov onej TV a e-maily sa vracali v dôsledku preťaženého serveru, toľko sa registrovalo sťažností na uvedený program. Pracovníci TV sa verejne ospravedlnili a jeden z vedúcich pracovníkov vyhlásil, že ako kresťan sa hanbí za uverejnenie tejto opery.
            Bolo by veľkou chybou nevnímať zodpovednosť za to, čo nám médiá ponúkajú. Napíšme im, nekúpme si ich. Ukážme im, že nám nie je jedno, čím nás a naše deti každodenne nasycujú.    

                                                                                                 (zdroj: časopis Nahlas)