Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

DUCH SVÄTÝ A CIRKEV

 

Obrodenie v Cirkvi (nové)

Mních Avvakum (nové)

Musíme ubúdať, aby Boh v nás mohol rásť (nové)

Myšlienka o smerovaní farnosti (nové)

Zamyslenie veľkonočného rána (nové)

Kardinál Špidlík: Neomylnosť pápeža (nové)

Marek Vácha: Nemaj od Cirkvi nereálne očakávania

Marek Vácha: Ohlasovanie evanjelia dnes

Je možné starý strom presadiť?

Náboženstiev je veľa, ale pravda je jedna: že všetci sme bratia

Neboj sa, cirkev, vanutia Ducha

Babky krtkovia

Guy Gilbert: Púť do Compostely

Misionárove štatistiky

Proti predpisom

Púštny otec

Horiace sviece

Svätá Mária Markéta

Veľký inkvizítor

Budúcnosť kresťanstva

Spor o krásu Dulciney z Tobosy

Prečo nemám rád evanjelizácie na štadiónoch

Boh na nádvorí pohanov

Boh na okrajoch Cirkvi

V prvý deň vojny

Pohľad z druhej strany

Modlitby bezmenných

Je pre Cirkev lepšie, aby bola bohatá alebo chudobná?

Nevesta krásna...

Extra ecclesiam nulla salus (mimo Cirkev nieto spásy)

O všeobecnej (katolíckej) apoštolskej Cirkvi

Quo vadis, kresťanstvo?

Dýchať oboma časťami pľúc

Guy Gilbert – Moja cesta ku kňazstvu

Momentka s Guy Gilbertom

Bránili sme mu, veď nechodí s nami

Brány pekelné ju nepremôžu

Emiliano Tardif: „Daj mi svojho Ducha, Pane!“

Sú plní mladého vína

O pastieroch dnešnej doby

Slovo Guy Gilberta veriacim

Kňaz – misionár medzi nami

Vojtěch Kodet - Keď Duch Boží ma naplní ...

Kto nechal otvorené tie dvere?

O Najsvätejšej Trojici

Zázrak uvidíš – len lepšie otvor oči

Cesta do pekla

Pozrite na nich! V čom sú lepší od neveriacich?!

Sme nenahraditeľní?

Akvila a Priscilla

Konštantín a Metod - slovanskí vierozvestcovia

Svetu alebo Bohu?

Kde stála Mária a kde stojím ja?

Ja a tí druhí

Ak je niekto smädný...

Boh áno, Cirkev nie

Cirkev sme my, ľudia nedokonalí a hriešni

Človečina v Cirkvi

Duch Svätý, známy neznámy

Iba ak zrno odumrie

O jednote alebo o tom, že vina je vždy na dvoch stranách

Ktorý temperament je pre Božie kráľovstvo "najideálnejší"?

Najslabšie ohnivko reťaze

Ohlasovať evanjelium znamená mať rád človeka

Pevný bod v tomto svete

Príbeh rieky v púšti

Tvoje talenty

V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu

Bohu tvoja nedokonalosť neprekáža

Boh mi dal poslanie