Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

POKUŠENIE A HRIECH

 

Bdejte! (nové)

Pred sebou neutečieš (nové)

Max Kašparů: Nie je vám hanba?

Varujte sa smilstva

Judáš človek

Mať rád nie je hriech

Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo

Dodatok spovedníka o manželskej nevere

Sklený zámok: Darček

Katechéza s kardinálom Špidlíkom o pôvode pokušenia

Úspešný pekelník

Traja záujemcovia

"Hriech"

Užitočný hnoj

Spojené nádoby sveta

Odpočinok nie je premárnený čas

Nebezpečné falošné predstavy

Nerob sa takým dôležitým

Odľahčene vážne s Guy Gilbertom

Všetci tak robia...

Pšenica a kúkoľ

Pokušenia celibátu a manželstva

Kalvária manželskej nevery

Vyslobodenie zo závislosti porna a masturbácie

Kardinál Špidlík o vášni

Dvojaký prístup k hriechu

Chráňte sa všetkej chamtivosti!

Brvno vo vlastnom oku nezbadáš

Ľahký hriech - naozaj to nič nie je?

Nedá sa slúžiť dvom pánom

Neuveď nás do pokušenia

Pokušenie a hriech

Porazený diabol

Spoločníčka závisť

Bohu všetko slúži na dobré

Nenechaj sa preťažiť