Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

BOŽIA LÁSKA

 

Bohu sa páčia ľudia, ktorí dobre spia (nové)

Splnený sen (nové)

Neumelcom života (nové)

Dva hroby (nové)

Ukrižovaný pes (nové)

Sv. Augustín o zrnkách a plevách (nové)

Modlitba argentínskych nocí

Hľadal som Boha a zakopol som o sexuálnu morálku

Kristov kríž

Nebo ako plné chalupy

O čudnej Božej láske

Keby vzkriesenie bolo len oživením mŕtvoly

Trojičný teoretik

Benedikt XVI. o mene Ježiš

O. Vojtěch Kodet o otcovstve

Boh sa smeje rád

Kristova záchrana versus cesta sebazáchrany

Môj Pán o mne vie

Každý človek je jedinečný a Bohom milovaný

Fulton Sheen o Vianociach

Sudcovia v Ježišovej kauze

Ján Mária Vianney o láske

Ako dosiahnuť spásu

Nepochopený kríž

Drahý si v mojich očiach

Nebo ako tajomstvo