Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

BOŽIA LÁSKA

 

O troch múdrych mužoch (nové)

Nikto ma nehľadal (nové)

Zázrak v púšti (nové)

Stojím pri dverách a kašlem (nové)

Veselý Boh

Dávajúci sa Boh

Chcem sa slobodne rozhodnúť

Peter Milenky - svedectvo

Pacifik

Jedinečný(á)

Boh, ktorý všetko predal

Chlapec a opička

Bohu sa páčia ľudia, ktorí dobre spia

Splnený sen

Neumelcom života

Dva hroby

Ukrižovaný pes

Sv. Augustín o zrnkách a plevách

Modlitba argentínskych nocí

Hľadal som Boha a zakopol som o sexuálnu morálku

Kristov kríž

Nebo ako plné chalupy

O čudnej Božej láske

Keby vzkriesenie bolo len oživením mŕtvoly

Trojičný teoretik

Benedikt XVI. o mene Ježiš

O. Vojtěch Kodet o otcovstve

Boh sa smeje rád

Kristova záchrana versus cesta sebazáchrany

Môj Pán o mne vie

Každý človek je jedinečný a Bohom milovaný

Fulton Sheen o Vianociach

Sudcovia v Ježišovej kauze

Ján Mária Vianney o láske

Ako dosiahnuť spásu

Nepochopený kríž

Drahý si v mojich očiach

Nebo ako tajomstvo