Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PAVOL

„Pavlova dráma je zložitou drámou, ktorú môže v živote zažiť každý jeden z nás, dokonca aj veľmi nábožný človek. Veľmi nebezpečným hriechom je, keď páchame zlo, a nechceme pripustiť, že to, čo robíme, je zlé. Preto mýtnici a hriešnici nás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo oni sa priznávajú k svojim hriechom. Nepriznať sa k slabostiam a hriechom v mene domnelej dokonalosti, ktorá je istou formou duchovnej sebestačnosti, je pomýlené.“

                                                                                                    arcibiskup Stanislav Zvolenský

 

Korene sv. Pavla

Z Pavlovho života

Jazykové znalosti sv. Pavla

Občianstvo sv. Pavla

Ako Pavol vyzeral? Bol ženatý?

Helénsky svet - svet, ktorý ovplyvnil svätého Pavla