Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

POSLEDNÉ DNI JOZEFA (Nové)

POSLEDNÉ DNI JAKUBA (Nové)

JAKUB PUTUJE DO EGYPTA (Nové)

KONEČNE ROZUZLENIE! (Nové)

PRVÁ CESTA DO EGYPTA (Nové)

VERNÝ IZRAELITA V POHANSKOM PROSTREDÍ

JOZEF V ŽALÁRI

JOZEF V PUTIFAROVOM DOME

JÚDA A TAMAR

JOZEF KDEŽE JE TVOJ BOH ?

PREDANIE JOZEFA DO OTROCTVA

JAKUB SA STRETÁ S EZAUOM

JAKUBOVE ŽENY

JAKUBOV SEN

OBETOVANIE IZÁKA

IZÁK A IZMAEL

ZNIČENIE SODOMY A ZÁCHRANA LÓTA

PRÍSĽUB IZÁKOVHO NARODENIA

SARAINA SLÚŽKA AGAR

ABRAM A LÓT

ABRAM A SARAI V EGYPTE

POVOLANIE ABRAMA

VIAC O BABYLONSKEJ VEŽI

SPRAVODLIVÝ NOE

RODINA ADAMA A EVY SA ROZRASTÁ

KAIN, ÁBEL A SET - SYNOVIA ADAMA A EVY

"DRUHÝ" OPIS STVORENIA SVETA

"PRVÝ" OPIS STVORENIA SVETA