Horčičné zrnko
Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 JA SOM CHLIEB ŽIVOTA (nové)

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

PÁNOV KRST

BOHÁČ A LAZÁR

PANE, NIE SOM HODEN

PODOBENSTVO O ZLÝCH VINOHRADNÍKOCH

V LOĎKE PRVOTNEJ CIRKVI

UZDRAVENIE DCÉRY KANAÁNČANKY

RODOKMEŇ JEŽIŠA KRISTA

PÁN POCHVÁLIL NEPOCTIVÉHO SPRÁVCU

MILOSRDNÝ SAMARITÁN

O NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI

POLITIK PILÁT

PODOBENSTVO O ROBOTNÍKOCH VO VINICI

PRÍBUZNÍ O ŇOM HOVORILI: „POMIATOL SA“

PREČO TVOJI UČENÍCI JEDIA CHLIEB NEUMYTÝMI RUKAMI?

BOHATÝ MLADÍK

PRÍBEH STARŠIEHO SYNA

JUDÁŠ IŠKARIOTSKÝ

PORNO A MASTURBÁCIA

AK SOĽ STRATÍ SVOJU SLANOSŤ...

PODOBENSTVO O DESIATICH PANNÁCH

PODOBENSTVO O SVADBE KRÁĽOVHO SYNA

SMRŤ JÁNA KRSTITEĽA

APOŠTOL FILIP

JEŽIŠ A ZACHEJ

OTCOM BOLO POVEDANÉ, JA VÁM VŠAK HOVORÍM

HĽA, BOŽÍ BARÁNOK

O POSLEDNÝCH ČASOCH

O SUDCOVI A VDOVE

MARTA A MÁRIA

CIRKEV SVÄTÁ, BEZ POŠKVRNY A VRÁSKY?

DOBRÝ PASTIER

POKÚŠANIE JEŽIŠA NA PÚŠTI

ZÁZRAK V KÁNE GALILEJSKEJ

OD FIGOVNÍKA SA NAUČTE PODOBENSTVA

VLÁDNUŤ ZNAMENÁ SLÚŽIŤ

CHOĎTE A HLÁSAJTE!

HORČIČNÉ ZRNKO

NIE SÚ ZO SVETA AKO ANI JA NIE SOM ZO SVETA

NEVERIACI TOMÁŠ

BOH TAK MILOVAL SVET

UZDRAVENIE OCHRNUTÉHO

UČITEĽ, KDE BÝVAŠ?

ČOKOĽVEK STE UROBILI JEDNÉMU Z MALIČKÝCH, MNE STE UROBILI

ČO JE CISÁROVO, DÁVAJTE CISÁROVI, A ČO JE BOŽIE, BOHU

ODPUSTIŤ 77-RÁZ? NEMÁ AJ ODPUSTENIE SVOJE HRANICE?