Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

VEĽKÝ PÔST (Nové)

SLZY POKÁNIA (Nové)

PREČO BOH NEPOČUJE NAŠE MODLITBY (Nové)

O SPRAVODLIVOSTI BOŽEJ A ĽUDSKEJ (Nové)

O RODIČOVSKOM PREKLIATÍ (Nové)

O ODPLATE ZOSNULÝCH (Nové)

NEBEZPEČNÁ CHOROBA DUŠE (Nové)

MÓDA BERIE VŠETKO (Nové)

LITERA ZÁKONA UBÍJA (Nové)

KTO SÚ CHUDOBNÍ DUCHOM (Nové)

KRÍZA – TO JE BOŽÍ SÚD (Nové)

JE STRAŠNÉ ODPADNÚŤ OD BOHA (Nové)

ČO JE HLAVNÉ PRE SPÁSU (Nové)

BRATIA A SESTRY, VŠETCI SME SLEPÍ (Nové)

BOŽIA SPRAVODLIVOSŤ (Nové)

BOH NÁS TRPÍ (Nové)

BOH KAŽDÉMU DÁVA LEN TO NAJUŽITOČNEJŠIE A NAJPOTREBNEJŠIE (Nové)

DOMÁCA CIRKEV (Kresťankin) (Nové)

BOHÁČ A LAZAR

BOHATSTVO

DESAŤ MALOMOCNÝCH

SKAZA JERUZALEMSKÉHO CHRÁMU

ADAMOVO VYHNANIE (o pôste)

BOŽIE VOLANIE, HRA NA DUCHOVNÝ ŽIVOT, ČI IDEME K BOHU, SKUTOČNÝ ZÁZRAK, AKO ŽIŤ, POČÍTAČ

MANŽELSTVO V CHÁPANÍ JÁNA ZLATOÚSTEHO

O ČÍTANÍ SVÄTÝCH OTCOV

ŽIVOT BEZ BOHA

ZÁPAS S HRIECHOM

ZABUDNUTIE NA BOHA

VIDENIE KRISTA

UTRPENIE

CHOROBY

SÚD A ODSÚDENIE, VÝZNAM VTELENIA BOŽIEHO SYNA, VÝZNAM POZEMSKÉHO BYTIA

PAMÄTANIE NA SMRŤ

PRAVDA A DUCH

MODLITBA PRENASLEDOVANÝCH ĽUĎMI

HLAVNÁ ÚLOHA MATKY, HNEV

DUCHOVNÍCTVO

APOSTÁZA (odpadnutie od viery)

VYBRANÉ HLAVY O TÝCH, ČO SA CHCÚ OSPRAVEDLNIŤ SKUTKAMI (Marek Askéta)

VYBRANÉ HLAVY O DUCHOVNOM ZÁKONE (Marek Askéta)

O BÁZNI PRED BOHOM (abba Dorotej)

O NESPOLIEHANÍ SA NA SEBA (abba Dorotej)

O ODSUDZOVANÍ (abba Dorotej)

O POKORE (abba Dorotej)

VINIŤ MÁME SEBA A NIE BLÍŽNYCH (abba Dorotej)

CTIHODNÝ MAXIM VYZNÁVAČ - O SEBAZAPRENÍ

CTIHODNÝ MAXIM VYZNÁVAČ - O POKUŠENÍ A ZÁPASE S NÍM

CTIHODNÝ MAXIM VYZNÁVAČ - O LÁSKE A ODPUSTENÍ

EŠTE RAZ CTIHODNÝ MAXIM VYZNÁVAČ

VÝROKY O DUCHOVNOM ŽIVOTE

ČO JE KRESŤANSTVO ? ČÍM V PODSTATE JE?

SPOVEĎ PÚTNIKA

O ODPUSTENÍ

DOČASNÉ NEŠŤASTIA SÚ BOŽIE DOBRODENIA (Дьяченко, Г.)

PREČO REPTÁME? (Дьяченко, Г.)

KRESŤANSTVO NA KRIŽOVATKÁCH DNEŠNÉHO SVETA