Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Alexej Osipov

 

TRAGICKÝ PARADOX (Nové)

PREČO ŽIJE ČLOVEK (Nové)

ČO JE ŠŤASTIE (Nové)

SME SCHOPNÍ KONAŤ DOBRO AJ ZLO

PLODY DUCHA

VYBRANÉ ODPOVEDE NA OTÁZKY O DUCHOVNOM ŽIVOTE

ZÁKLADY DUCHOVNÉHO ŽIVOTA V CIRKVI

POHĽAD NA SÚČASNÉ MANŽELSTVO A RODINU