Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Svätiteľ Ignatij Brjančaninov

 

SLOVO O BOŽEJ BÁZNI A BOŽEJ LÁSKE (Nové)

PREČO JE NEVYHNUTNÉ ČÍTAŤ SVÄTÝCH OTCOV (Nové)

O PLNEJ POSLUŠNOSTI DUCHOVNÉMU UČITEĽOVI (Nové)

O KRÁTKOSTI POZEMSKÉHO ŽIVOTA (Nové)

O DUCHOVNOM UČITEĽOVI (Nové)

NEODDPUSTITEĽNÝCH HRIECHOV NIET (Nové)

MODLITBA PRENASLEDOVANÝCH ĽUĎMI (Nové)

ČO JE PRÍČINOU POKRYTECTVA DUCHOV (Nové)

O PRAVOM A NEPRAVOM STARCOVSTVE

AKO BOJOVAŤ S POKUŠENÍM

AKO SA ZACHOVAŤ, KEĎ ZHREŠÍME

AKO SPRÁVNE REAGOVAŤ NA ZJAVENIA

BOJOVAŤ TREBA LEN SO SEBOU SAMÝM

O BOJI STARCOV S VÁŠŇAMI

O LAKOMSTVE

O SKUTOČNEJ POKORE

SKUTOČNÝ VÝZNAM ASKETICKÝCH POČINOV

O ODSUDZOVANÍ

O BOŽOM OBRAZE A PODOBE V ČLOVEKU

O PÔSTE

O POZORNOSTI PRI MODLITBE

O PRÍPRAVE NA MODLITBU

KRISTOVA ČAŠA

VIDENIE SVOJICH HRIECHOV

O POKÁNÍ

STROM V ZIME PRED OKNAMI KELIE

O POTREBE DOBRÉHO DUCHOVNÉHO VODCU

ÚVAHA O VIERE

SVEDOMIE

SAD V ZIME

O CHOROBE

O ŽIVOTE V POSLUŠNOSTI

ROSA

ZAMYSLENIE NA BREHU MORA

O SNOCH