Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

„Keď som bol mladý, nemohol som pochopiť, ako mohol Kristus svoju Cirkev založiť na Petrovi – zradcovi, ktorého vydesila výpoveď akejsi slúžky. Ako som dospieval, pochopil som, že tým Kristus chcel povedať nám, aby sme ostali pokorní a nikdy nezabudli na vlastnú krehkosť.
Peter bol vratkým kameňom, ale ktokoľvek z nás by bol ešte vratkejším. Dôležitá však je malta, ktorá nás, kamene Cirkvi, spája: Duch Svätý. Jedine On dokáže vytvoriť Cirkev z kameňov tak zle priliehajúcich ako sme my.“
                                                                                                                       Carlo Carretto

 

Antiochia - prvé kozmopolitné (medzinárodné) centrum Cirkvi

Najväčší evanjelizátori prvej Cirkvi

Ďalší svätí, ktorých mená sa spájajú s mestom Antiochia

Prenasledovanie Židov a kresťanov