Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PATRIARCHÁLNE MANŽELSTVÁ

„Každý deň prichádzala Rebeka k studniam. Preto ju mal možnosť Abrahámov sluha stretnúť a mohla sa stať manželkou Izáka. Toto je duchovný význam, ktorý nás učí denne prichádzať k studni Svätého Písma, k vodám Ducha Svätého, stále z neho načierať a doniesť domov plný džbán. Toto je tajomstvo Krista a duše.“

                                                                                                                                   Origenes

 

Pár dojmov z cesty

Manželstvá patriarchov

Studňa - miesto, kde sa manželstvá uzatvorili v srdci

Z púšte

Mardin - kláštor v púšti