Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

STUDŇA – MIESTO, KDE SA MANŽELSTVÁ UZATVÁRALI V SRDCI

 

Zaujímavé, že manželstvá patriarchov väčšinou vznikali pri studni. Studňa v Harrane – manželstvo Izáka a Rebeky a Jakuba s Ráchel. Mojžiš si tiež našiel manželku pri studni. Zaujímavé, že všetky tieto manželstvá boli dlho sterilné a vzišlo z nich pomerne málo detí.

Podobne je to so studňou a vodou na Blízkom Východe. Jej dolovanie je ťažké, ale všade, kde je, je požehnanie. Možno to prirovnať k dobrému manželstvu - k dobre žitému manželstvu je potrebná veľká milosť, ale bez ľudskej námahy a obety to nikdy nebude.

OBRAZY VODY A STUDNE VO VÝKLADOCH CIRKEVNÝCH OTCOV

Origenes, ktorý bol takým prvým kresťanským exegétom, spája tieto nádherné obrazy Sv. Písma – patriarchov, ktorí si nachádzajú manželky pri studni a Ježiša, ktorý sa so Samaritánkou rozpráva pri studni. Teda studňa nie je len obrazom vody, ktorú pijeme, ale aj tej živej vody, Ducha Sv., milosti, ktorú dáva jedine Boh a menovite v Novom zákone tou živou vodou je Ježiš Kristus.