Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

SVÄTÁ OMŠA, BIBLIA, SVIATOSTI

 

Poomšové úvahy (nové)

Pražské spovedania (nové)

Omše v Auparku (nové)

Krstný rodič (nové)

Magma pod povrchom (nové)

Ťava alebo kôň? (nové)

Nad Knihou Zjavenia (nové)

Baránkova večera (nové)

Náročná zrozumiteľnosť (nové)

"Nepopulárna" Biblia (nové)

S Bibliou do Ruska (nové)

Prvý raz na svätej omši

Pri pohľade na teba, Pane

Aj tvoj duchovný život je iba stereotyp?

Ako načúvať Božiemu hlasu

Premenené rany

Svedectvo Silvestra Krčméryho - aký poklad máme v Biblii

Paul Claudel o živote v utrpení

Ktoré evanjelium sa najviac číta?

Budete čerpať vodu s radosťou

Ako naložiť s bremenom v duši

Ako sa dobre vyspovedať

Len zvonku očistiť čašu nestačí

Biblia – Slovo pre teba

S Eliasom Vellom o Eucharistii – kto z nás je jej hodný?

Eucharistia a jednoduchosť

Eucharistia alias hokus - pokus

S Eliasom Vellom: Uzdravenie vo sviatosti zmierenia

Stručne a jasne

Moc evanjelia

Eucharistia - najväčší dar pre dušu

Božie slovo stále aktuálne

Ján Zlatoústy o Biblii

Svätá omša - naše posvätenie

Eucharistia a všednosť

Matka Tereza o Eucharistii

Páter Pio o Eucharistii

Sila ukrytá v Eucharistii

Sviatosť zmierenia - sviatosť Božieho milosrdenstva

Na minútu s Maxom Kašparů

Peter - človek, ktorý sa pýtal

Vedomosti a poznanie Boha