Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

BIBLIA – SLOVO PRE TEBA

            Nie je ťažké predstaviť si takúto situáciu:
            Matka už tretí raz prikázala svojmu malému synovi, aby si zložil z hlavy čiapku. Keď ju ani tentokrát neposlúchol, znechutene sa ho spýtala: „Čo nepočuješ? Kázala som ti dať dole čiapku!“
            Niekedy i my by sme si zaslúžili podobnú výčitku od nášho Pána. Keď počúvame alebo čítame Božie slovo, a nám sa klamlivo zdá, že o Bohu toho vieme už dosť a daný text na meditáciu nám nič nové nepovie. Keď nechávame Božie slovo len tak skĺzať po povrchu nášho srdca, a nevynaložíme ani trochu námahy, aby sa ono dostalo viac dnu. A predsa ono stále má svoju hĺbku, je zdrojom nového poznania i nevyčerpateľných tajomstiev.
            Nájdime si čas i ticho na poznávanie Boha v jeho Slove. Nie keď už nevládzeme a nič nevnímame, ale vtedy, keď sme schopní ho počuť a porozumieť mu. Ak mu dostatočne nerozumieme, prosme o Ducha, ktorý „dáva múdrosť maličkým“. A na záver – nehovorme: „to hovorí Boh o tamtom, a toto o tých druhých“, ale hľadajme a pýtajme sa, čo daným slovom Boh chce povedať osobne nám.

Nečítaj Bibliu, pokiaľ nie si zvedavý, čo ti chce povedať.
                                                                                                                      Pavel Kosorin