Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PRÍBEHY A ZAMYSLENIA

 

O zmysle života

Božia láska

O viere, nádeji, láske, a nielen o nich

Modlitba

Odpustenie

Svedectvo obrátenia

Tajomstvo utrpenia

Môj blížny

Pokušenie a hriech

Duch svätý a Cirkev

Svätá omša, Biblia, Eucharistia, Sviatosť zmierenia

Iné náboženstvá, sekty, mágia

Perličky na každý deň

Láska, manželstvo, rodina

Spoločnosť a médiá

Svätí pre dnešný čas

Ustavičný boj

Na aktuálnu tému