Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

A.J.Cronin - Kľúče od kráľovstva

ukážky:

Viera ako horčičné zrnko

Pane, je málo tých, ktorí budú spasení?

O "spravodlivej" vojne