Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

VÝBER Z HOMÍLIÍ

 

Božie Slovo treba "prežúvať"

Život s Kristom nie je romantika

O bohatstve a našom vzťahu k nemu

Ježiš ako poistka

Nemenovaný slepec. Som to azda ja, Pane?

Viera bez skutkov je mŕtva

Rodíme sa s dedičným hriechom alebo máme čistý štít?