Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

DIEŤA ZA KAŽDÚ CENU?

            Pred časom som sa stretla so svojou priateľkou, ktorá vtedy mala čosi cez 30 rokov. Pobúrená mi vyrozprávala nepríjemný zážitok z gynekologickej ambulancie. Lekárka jej odporučila, aby sa zamyslela nad stále sa znižujúcou pravdepodobnosťou priviesť na svet vlastné dieťa. Moja priateľka jej odpovedala: „Pani doktorka, ja ale nepoznám človeka, s ktorým by som chcela vychovať dieťa...“ Lekárka na to: „Ja vám ale nehovorím, aby ste si našli muža, ja vás upozorňujem na to, že vaše biologické hodiny tikajú. A mimochodom – slobodné matky sa dnes nemajú až tak zle...“
            Ostala som ako obarená. Viem, že priateľka Agátka miluje deti a veľmi trpí tým, že dosiaľ nepoznala človeka, s ktorým by ich chcela mať. Stretnutie s lekárkou okomentovala asi takto: „No to určite, teraz si to s niekým zabezpečím a o pár rokov, keď stretnem niekoho, kto za to bude stáť, to budem ľutovať...“
            Nedávno som sa však dozvedela, že Agátka, napriek svojim zásadám, ktoré vždy mala, vstúpila do vzťahu so ženatým mužom. Nechcela od neho nič iné, len dieťa. Žiaden rozchod s manželkou, ani svadbu s ňou, len dieťa. On našťastie s tým nesúhlasil a vzťah sa skončil. Agátka je nešťastná viac ako predtým. Uzatvorila sa do seba a odmieta aj stretnutia s ľuďmi, ktorí jej vždy boli blízki.
            Podobnú skúsenosť z tej istej gynekologickej ambulancie má aj moja kamarátka Hanka. Má okolo tridsať päťky, je slobodná a bezdetná, a v jej prípade rada lekárky vo veci porodiť dieťa vyzerala asi takto: „Dnes k tomu muža priamo ani nepotrebujete. Dnešná veda poskytuje toľko možností...“ Hanka sa nad vzniknutou situáciou povzniesla a povedala si „ja mám na to svoj pohľad“.
            O rok však Hanka prišla za mnou a porozprávala mi svoj sen. Z toho sna priam kričala túžba po dieťati. Povedala som jej: „To je prirodzené, že tá túžba v tebe je, všetko však má svoj čas, počkaj, vyplatí sa ti to...“ Ona mi na to odpovedala: „Vieš, keď ja rozmýšľam nad tým, či tá lekárka nemala pravdu?!“
            A ja zasa rozmýšľam nad tým, akou mierou v skutočnosti ovplyvnila lekárka myslenie oboch spomínaných žien? Ponúkla im na prvý pohľad pre ne absurdné možnosti, obe však predsa nad nimi časom uvažovali.
            Túžba po materstve je v žene hlboko zakorenená. Rovnako je spätá s túžbou stretnúť muža, ktorý sa stane jej oporou, istotou, otcom ich spoločných detí. Žiaľ, súčasný moderný svet ponúka aj iné, na prvý pohľad „jednoduchšie“ alternatívy. Stále však platí, že jedine Božia cesta, hoci pretkaná mnohými bolesťami a nenaplňujúcimi sa očakávaniami, je tá najistejšia a jediná správna.          
            Ani my s manželom zatiaľ nemáme deti, hoci môj vek sa blíži k 40-tke. Napriek tomu je náš spoločný život krásny. Modlíme sa spolu za dieťa, Boží dar, dar, ktorý si nemožno nijakým spôsobom vynútiť. Aj keď aj nám boli ponúknuté alternatívy. My ďalej čakáme otvorení Božiemu hlasu a tešíme sa, čím nás náš Pán prekvapí. Zatiaľ nás napĺňa stále sa zväčšujúcou túžbou pomáhať druhým nachádzať Boha. A ukazuje nám aj spôsoby, ako to uskutočňovať.