Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

POKUŠENIE VERIŤ SNOM

            Patrím medzi ľudí, ktorí neveria na vykladanie snov podľa snárov, skôr sa stále viac presviedčam o tom, že môj sen je odrazom toho, ako a čím žijem, čo momentálne cítim a prežívam. I keď nemôžem povedať, že nikdy ma Boh cez moje sny nenasmeroval - určite boli veci, ktoré som pochopila práve cez sen a napomohli mi riešiť situáciu života. Keď však počujem niekoho hovoriť „keď sa sníva s hadom, stretneš zlého človeka, kalná voda je choroba, ryby znamenajú rozmnoženie rodiny“, atď.... – hlavne u veriaceho človeka ma takéto výklady - priznávam – podráždia.
            Hovorí sa: „Keď stojíš, daj si pozor, aby si nepadol“ a mňa samu prekvapilo, ako na mňa zapôsobil sen môjho manžela. Ráno odchádzal s niekoľkými kolegami na dlhšiu cestu a medzi rečou mi oznámil, že sa mu snívalo, ako mu vytrhli tri zuby. A celý sen sa okolo tých vytrhnutých zubov točil. V momente zapracovala moja pamäť, ktorá mi povedala, ako takýto sen vykladali moje babičky a prababičky - že to je smrť, nešťastie. Prenikol ma veľký strach o môjho manžela. Snažila som sa nepokoj odovzdať do Božích rúk s vedomím, že Boh je nad všetkým a krv jeho Syna očistila každé zlo a má moc i nad poverami. Trochu som sa upokojila, predsa však mala som pred očami ten otáznik „čo ak predsa?“
            Boh ma nesklamal. Vedela som, že i keď mi moju neistotu nemusí vziať hneď, ak sa snažím dôverovať mu a riešiť vec v súlade s jeho slovom, pomôže mi. Vzala som do rúk Bibliu. V nej častokrát nachádzam odpovede hlavne v tých ťažších momentoch. Neotváram ju náhodne, väčšinou si prečítam liturgické čítania daného dňa a v dôvere očakávam, že Božie Slovo ma skôr či neskôr zasiahne. Stalo sa tak i teraz – prečítala som si čítania dňa: stať zo Skutkov apoštolských v 13.-tej kapitole hovorila o stretnutí apoštola Pavla s falošným prorokom, čarodejníkom menom Elymas, ktorý odporoval učeniu viery. Pavol mu adresoval slová: „Diablov syn, plný každého podvodu a každého klamstva, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš prevracať priame cesty Pánove?“ Tieto slová ma zasiahli – nachádzala sa v nich jasnú odpoveď na moje pochybnosti a strach. Zároveň nimi Boh premohol toho, ktorý chcel skrze sen odobrať mi pokoj a dosiahnuť, aby som verila viac zmyslu sna ako samotnému Bohu. Vskutku, diabol sa snaží prevrátiť priame cesty Pánove, on veľmi má rád, ak sa naša pozornosť obráti na neho, ak v nás vzbudí strach z toho, čo sa môže stať.
            Verím, že na tieto slová zo Svätého Písma nezabudnem a budú pre mňa oporou, ak by som opäť niekedy zapochybovala. Takisto ma utvrdili v tom, že Božie Slovo je mocné a schopné prehovoriť k človeku. Pochopila som, že som len krehký tvor a nikdy si sebou a svojimi postojmi nemôžem byť istá. A takisto verím, že moje svedectvo, i keď je to len taký obyčajný príbeh všedného dňa, môže niekoho osloviť, lebo Boh nič nerobí len tak a v Tele Kristovom skúsenosť jedného pomáha inému.
            A na záver: manžel sa zo služobnej cesty vrátil živý a zdravý.