Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PREČO NIE ANTIKONCEPCIA

            „Naozaj nerozumiem, prečo sa katolícka Cirkev stavia odmietavo voči hormonálnej antikoncepcii?! Veď tá nezabíja, iba zabraňuje počatiu...“ S podobnou otázkou sme sa stretli nie raz, a priznajme si, mnohí z nás nevieme na ňu uspokojivo reagovať.
            Nakoľko je však naozaj pravdou, že hormonálna antikoncepcia iba zabraňuje počatiu dieťaťa? Už ani v čase mojich štúdií na Farmaceutickej fakulte, asi tak pred dvadsiatimi rokmi, to nebolo tak. Aj keď vtedy sa používala podstatne viac antikoncepcia s vysokými dávkami hormónov, ktorá tak účinkovala. Vysoké dávky hormónov obsiahnuté v tablete pôsobili naozaj takým spôsobom, že zabránili ovulácii, teda uvoľneniu vajíčka z vaječníkov ženy. A keďže vajíčko nebolo uvoľnené, nemohlo ani dôjsť k jeho oplodneniu. Táto klasická vysokodávková hormonálna antikoncepcia však mala množstvo nežiaducich účinkov. Preto roky možno sledovať snahu farmaceutického výskumu znižovať dávky estrogénov prítomných v tablete tak, aby bola antikoncepcia ešte spoľahlivo účinná, ale s čo najnižšou dávkou hormónov, a teda i s nižšou pravdepodobnosťou výskytu nežiaducich účinkov.
            To, že súčasná moderná antikoncepcia naozaj spôsobuje podstatne nižší výskyt nežiaducich účinkov ako tá, ktorá bola používaná pred rokmi, je nepopierateľným faktom. Málokto však vie, že hlavný – antiovulačný mechanizmus účinku vďaka nízkym dávkam hormónov asi v 15% prípadov môže zlyhať a k ovulácii dôjde. Vtedy sa uplatní účinok hormónov na kvalitu vaginálneho hlienu, ktorý sa zahustí, čím sa zníži priestupnosť spermií k uvoľnenému vajíčku. A pre tie spermie, ktorým sa podarí i cez zahustený hlien preniknúť a vajíčko oplodniť, sa uplatňuje tzv. antinidačný mechanizmus jej pôsobenia. V skutočnosti to znamená zmenu výstelky sliznice maternice, ktorá je vplyvom hormónov natoľko stenčená, že nie je schopná uchytiť a vyživovať oplodnené vajíčko. Tu však už naozaj nemožno hovoriť o schopnosti antikoncepcie len zabraňovať počatiu. Schopnosť zabrániť uhniezdeniu oplodneného vajíčka jej dáva možnosť abortívneho pôsobenia. Takže zmena dávky hormónov v tablete hormonálnej antikoncepcie sa prejavila nielen znížením výskytu nežiaducich účinkov, ale i zmenou mechanizmu jej účinku. A to určite nie je každému až tak jedno.
            Tieto fakty, ktoré som vyššie uviedla, sa týkajú typu najbežnejšie používanej hormonálnej antikoncepcie, tzv. kombinovanej, ktorá pozostáva z estrogénu i z gestagénu (Cilest, Diane-35, Femoden, Jeanine, Loette, Logest, Mercilon, Novynette, Mirelle, Chloe, Yadine, Minisiston, Vreya, Nubene, Artizia...). Okrem toho je na trhu i čistá gestagénová antikoncepcia (Exluton, Cerazette...), ktorej používanie je preferované počas dojčenia, u žien vo veku nad 35 rokov alebo v prípade žien fajčiarok. Tento typ antikoncepcie blokuje ovuláciu, avšak až u 40% žien k ovulácii dochádza. Na účinku antikoncepcie sa následne podieľajú rovnaké mechanizmy ako pri vyššie spomínanom type antikoncepcie. Podobným spôsobom účinkujú aj antikoncepčné náplasti (Evra).
            Keď vezmem do rúk príbalové letáky, ktoré informujú užívateľky o účinkoch i nežiaducich účinkoch antikoncepčných tabliet, musím konštatovať, že v nich sú tieto skutočnosti uvedené. Žiaľ, spôsobom, ktorému laik sotva rozumie. Navyše vyčítať z týchto letákov informáciu o možnom abortívnom pôsobení antikoncepcie je pre bežného človeka veľmi náročné. Tiež musím skonštatovať, že príručky o antikoncepcii, nachádzajúce sa v čakárňach gynekológov, prípadne informácie z časopisov či internetových stránok sú písané štýlom antikoncepcia má mnoho pozitívnych účinkov na organizmus ženy, ktoré sa nadmieru vychvália a pozorované nežiaduce účinky - tie sa spomenú viac-menej okrajovo. Niekedy je človek naozaj v pokušení zapochybovať: „Žeby antikoncepcia dokázala naozaj lepšie pôsobiť na zdravie ženy ako všetky tie dokonalé a do seba zapadajúce mechanizmy, ktoré vložil do jej tela sám Boh?“
Bývam svedkom toho, ako predpisovanie antikoncepcie v tzv. liečebných indikáciách je zo strany lekárov mnohokrát automatické, ako metóda prvej voľby. Často je možné zdravotný problém riešiť iným liečebným prístupom, ktorý však nie vždy býva ponúknutý.
            Čo sa týka negatívnych dopadov na organizmus ženy, ktoré sa prejavia pri užívaní hormonálnej antikoncepcie, tie nie sú zanedbateľné. Asi najzávažnejším vedľajším účinkom sú zápaly žíl a riziko tvorby krvných zrazenín v hlbokých žilách. Ak sa vzniknutá zrazenina z miesta vzniku odtrhne a krvou sa doplaví na iné miesto, môže upchať cievu vyživujúcu životne dôležitý orgán a v najzávažnejšom prípade spôsobiť smrť. V prípade, že žena nosí v sebe pozmenený istý gén zodpovedný za zrážanie krvi a súčasne užíva hormonálnu antikoncepciu, toto riziko je 30-35 násobne vyššie, v prípade, že má pozmenené dva gény, toto riziko sa zvyšuje 100-násobne. Zistilo sa, že spomínanými genetickými zmenami trpí asi 3-8% európskej populácie. Fajčenie viac ako 10 cigariet denne toto riziko ešte zvyšuje.
            Rakovina prsníka bola kedysi viac-menej chorobou starých mám. V posledných desaťročiach výrazne stúpol jej výskyt u žien ešte pred menopauzou. Zistilo sa, že zvýšené riziko výskytu tohto typu rakoviny súvisí s viacročným užívaním hormonálnej antikoncepcie.
            Z ďalších nežiaducich účinkov treba spomenúť predovšetkým zhoršenie migrén, depresívne stavy, zvýšenie hmotnosti, zaťaženie funkcie pečene, ako i vznik neestetických pigmentových škvŕn na pokožke po interakcii s UV žiarením.
            Posledné riadky by som chcela venovať Postinoru a novým tabletám pod názvom Escapelle, ktoré patria do skupiny tzv. „antikoncepcie po“. Ako som sledovala informácie na internete, stále nie je presne známy mechanizmus jej pôsobenia. Myslím však, že stačí trochu logiky, aby človek pochopil, že účinok tohto typu antikoncepcie môže byť abortívny.
Pamätám si, ako sme sa asi pred 5-6 rokmi zúčastnili na jednom odbornom seminári, kde mala byť prezentovaná i téma Postinoru. Predpokladala som, že sa tam bude hovoriť o množstve jeho nežiaducich účinkov, o hormonálnej búrke, ktorú dokáže spôsobiť v organizme ženy. Očakávala som, že možno bude vyslovený i verdikt „stiahnutie z trhu“. Tak sa to často stáva pri liekoch, u ktorých sa zistia závažné nežiaduce účinky. S prekvapením sme si však vypočuli prednášku o tom, aký je Postinor v podstate bezpečný a jeho vedľajšie účinky mierne. Tým výrobca odôvodnil  rozhodnutie preradiť tento typ antikoncepcie z kategórie „na lekársky predpis“ do kategórie „voľnopredajný“. Keď prednášajúci vyslovil myšlienku o jeho nepostrádateľnosti v lekárničkách v rámci školských výletov, táborov a podobne, vtedy sme ešte netušili, nakoľko sa naozaj zvýši percento jeho užívateľov práve v populácii teenagerov.
            Už teda niekoľko rokov sú Postinor a Escapelle voľne dostupné pre každého bez lekárskeho predpisu. My v lekárňach sme svedkami toho, ako mladučkí ľudia s vystrašenými očami prichádzajú a žiadajú tabletku „prvej pomoci“, ako ju niekedy zvyknú nazvať. Žiaľ, je to jasný dôkaz toho, ako antikoncepcia podporuje a upevňuje neviazaný spôsob života mladých ľudí. Tabletka má byť a je rýchlym a jednoduchým riešením vzniknutej situácie. 
Vo februári 2008 mal v kinách premiéru český film „O život“. V ňom dvojica mladých ľudí, ktorí sa ani nepoznajú, spolu strávi vášnivú noc a na druhý deň má problém s tým, „čo ak došlo k počatiu?“ Svoju snahu následne venujú ceste do mesta, aby zohnali „tabletku po“. „Trochu uletený film“, vyjadril sa mladý herec v titulnej úlohe. Avšak viac ako uletené, až manipulačné mi pripadá obhajovať použitie „tabletky po“ vyjadrením, že „duša vchádza do človeka až po dvanástom týždni tehotenstva“. (Nie náhodou sú u más interrupcie do tohto štádia tehotenstva povolené.) Je to spochybnenie a prevrátenie učenia Cirkvi, ktorá hlása pravdu o vzniku života už od momentu počatia.
            Mladý človek možno povie: „Lepšie je užívať antikoncepciu ako ísť potom na potrat!“ Aj jedno aj druhé je však zlé. Aj jedno aj druhé neraz spôsobilo veľa sklamaní a strát ilúzií o skutočnej láske.
            V manželstve samozrejme dvaja ľudia majú právo rozhodnúť sa, kedy a koľko chcú mať potomkov. Cirkev odporúča používanie prirodzených metód plánovania rodičovstva (Billingsova, sympto-termálna). Tieto metódy využívajú symptómy, ktoré sám Boh vložil do tela ženy a ktoré hovoria o jej plodnosti, prípadne neplodnosti v rámci menštruačného cyklu. Ich propagácia však ťažko môže konkurovať reklamnej kampani umelej antikoncepcie. Spoločnosťou sú častokrát zaznávané a odsúvané na okraj záujmu. Sú účelovo spochybňované ako nespoľahlivé metódy. Skúsenosť však ukazuje, že ich spoľahlivosť je veľmi vysoká, ak obaja manželia poznajú pravidlá ich používania.
            Človeku nestačí povedať „nesmieš“ alebo „musíš“. Potrebuje poznať, prečo áno a prečo nie. Verím, že uvedené skutočnosti pomôžu lepšie pochopiť dôvody, prečo sa Cirkev stavia odmietavo voči antikoncepcii. A odpovedia i na námietku vyslovenú hneď na začiatku tohto článku. Lebo hormonálna antikoncepcia naozaj nepôsobí iba proti počatiu, ale sa môže zúčastňovať i na likvidácii vzniknutého života.