Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Dielo pre Pána alebo Pánovo dielo?

Deti neprichádzajú. Ako neostať neužitoční?

Duchovná púšť

No najväčšia z nich je láska

Amatér

Moja príprava na sviatky