Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

 

PREČO BOH NEPOČUJE NAŠE MODLITBY(1)

 

Je veľkým dobrom uvedomovať si svoje hriechy a neustále si ich pripomínať.

 

     Príčiny, vďaka ktorým sú naše modlitby Bohom nevypočuté spočívajú hlavne alebo v tom, o čo prosíme, alebo v tom, ako sa modlíme. Ľudia telesní, krátkozrakí, zaľúbení do seba sa k Bohu veľmi často modlia neuvážene, prosia o veci škodlivé, o veci, ktoré môžu byť dôvodom k hriechu alebo rovno hriechom.

     Predmet ich modlitby je nerozumný, keď vzývajú Boha aby ich uspokojil v tom, čo môže byť škodlivé pre iných ľudí alebo vôbec svet, o ktorého poriadok a zdar sa On otcovský stará. Tak napríklad, ak by sa niekto z nás vydal na ďalekú cestu a prosil Boha, aby počas celej jeho cesty bolo pekné, teplé, slnečné počasie, medzitým sa zároveň milión ľudí modlí a prosí Boha, aby bol dážď, lebo inač všetko čo zasiali vyschne a oni ostanú bez chleba, či nie nerozumne sa modlí taký človek k Bohu?

     Podobne nerozumné sú aj modlitby tých z nás, ktorí Boha prosia o niečo také, čo sa ľahko môže stať veľmi škodlivým pre ich vlastnú dušu.

     Si nespokojný so svojou chudobou preto Boha prosíš, aby ťa učinil bohatým. Ale si si istý, že ťa bohatstvo neučiní pyšným, bezcitným, nečestným, ako sa to často boháčom stáva? V skutočnosti, Boh by nevedel ľudí potrestať krutejšie, ako vtedy, keď by presne napĺňal všetky ich nerozumne modlitby!

     Avšak existujú ešte horší modlitebnici. Mnohí prosia Boha o bohatú úrodu chleba preto, aby mohli jesť, piť a veseliť sa ešte viac. Takýto ľudia len zneužívajú Božie dary. Či môže Najsvätejší vyplniť takúto prosbu? Nie! „Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti(2).

 

 

(1) Год души, Православный календар с чтением на каждый день 2016, Издательство КАМНО, Кишинев 2015, s. 218-219.
(2) Jak 4, 3.