Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

 

O ODPLATE ZOSNULÝCH(1)

 

Deprimovaný duch je duchovná smrť; zle sa zachraňuješ, avšak nezúfaj a ver v Boha.

 

     Píšeš, že ťa znepokojujú hrozné sny. Len čo zavrieš oči, zjavujú sa ti traja chlapci, smejú sa ti, ohrozujú ťa a šikanujú... Píšeš, že pri hľadaní liečby si obišla všetkých známych lekárov a študovaných ľudí. Povedali ti: „To nič nie je“. Odpovedala si: „Ak to nič nie je, zbavte ma tých videní. Či môže nič, nedať spať a znepokojovať už šesť mesiacov?“. Oni ti na to povedali: „Zmeňte klímu, častejšie choďte do spoločnosti, dodržujte diétu. Je to obyčajná hypochondria“.

     Poznám, sestra, takých mudrlantov. Naučili sa niekoľko bezvýznamných ale pôsobivých slov “hypochondria“, “telepatia“, “autosugescia“ a nahradzujú nimi duchovnú realitu, všetko zdôvodňujú “rozvrhom dňa“, predpisujú zmenu klímy, zábavu, minerálne vody, mäso a víno.

     Ja ti poviem toto. Traja chlapci, ktorí sa ti zjavujú sú tvoje tri deti, ktoré si usmrtila v svojom lone, skôr než sa ich tvári dotklo slnko svojimi nežnými lúčmi. Teraz ti to prišli odplatiť. Odplata mŕtvych je hrozná a desivá. Si sčítaná žena, preto ti pripomeniem zopár literárnych obrazov. Spomeň si na lady Macbeth alebo anglického kráľa, ubitého duchom ním usmrteného človeka. Samozrejme, čítala si aj o kráľovi Vladislavovi, vrahovi kráľa Vladimíra. Aj on bol usmrtený duchom Vladimíra.

     Ale možno si nečítala o byzantskom imperátorovi Konstansovi. Mal brata Teodosia. Konstans nemal brata rád, videl v ňom rivala a prinútil ho prijať diakonské svätenie. Strach z brata ho však stále neopustil. Vtedy sa Konstans rozhodol pre zločin. Zosnoval proti bratovi sprísahanie a Teodosios zomrel mučeníckou smrťou. Konstans si vydýchol a myslel si, že sa konečne zbavil rivala. Neskúsený imperátor nepredpokladal, že mŕtvi sú silnejší než živí, že usmrtiac nevinného sa nestal víťazom, ale len zložil zbraň k nohám svojej obete. V noci sa usmrtený diakon Teodosios zjavil svojmu bratovi imperátorovi a podávajúc mu čašu s vrelou krvou desivo povedal: „Pi, brat!“. Imperátor s hrôzou vyskočil, zvolal služobníctvo, ale nikto mu nevedel nič povedať. Nasledujúcu noc sa zjavenie zopakovalo. Diakon podávajúc mu čašu s vrelou krvou znovu desivo povedal: „Pi, brat!“ Konstans postavil na nohy celý Carihrad, no poddaní na neho len nechápavo pozerali tak, ako na teba pozerajú mudrlanti, ktorí ťa posielajú k vode a odporúčajú ti jesť čo najzdravšie jedlo.

     Znovu a znovu sa imperátorovi Konstantovi zjavoval jeho brat s čašou v ruke, až kým raz ráno nenašli silného a zdravého vládcu mŕtveho v jeho posteli.

     Čítaš Sväté Písmo? Objasňuje ako a prečo sa mŕtvi pomstievajú živým. Ešte raz si prečítaj o Kainovi, ktorý po zabití brata nikde nemohol nájsť pokoj. Čítaj o tom, ako duch urazeného Samuela odplatil Saulovi. Čítaj, ako dlho a kruto trpel Dávid kvôli zabitiu Uriáša. Poznáme tisícky a tisícky takýchto prípadov od Kaina až po teba. Prečítaj si ich a pochopíš, čo a prečo ťa trápi. Pochopíš, že obete sú mocnejšie než ich mučitelia a ich odplata je hrozná.

     Začni tým, že to príjmeš a vyspovedáš sa z toho. Rob pre svoje usmrtené deti všetko čo je v tvojich silách, konaj skutky milosrdenstva. Boh ti odpusti, u Neho sú všetci živí, a daruje ti pokoj. Choď do chrámu a opýtaj sa čo máš robiť, duchovní vedia.

 

 

(1) Год души, Православный календар с чтением на каждый день 2016, Издательство КАМНО, Кишинев 2015, s. 274-275. (Z listov svätého Nikolaja Srbského)