Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

NEBEZPEČNÁ CHOROBA DUŠE(1)

 

Všetkých duchovných si váž, a k dobrým sa obracaj.

 

     Píšeš, že ťa deptá nejaký neprekonateľný a nevysvetliteľný zármutok. Tvoje telo je zdravé, domácnosť v hojnosti, ale srdce je pusté, plné ťažkého zármutku. Donútilo ťa to chodiť na bály a iné miesta veselia, ale toto všetko zármutok len zväčšuje.

     Buď veľmi opatrná, toto je veľmi nebezpečná choroba duše! Môže ju priviesť do úplnej záhuby. Takýto zármutok Cirkev považuje za smrteľný hriech, lebo podľa slov apoštola sú dva druhy zármutku. Zármutok podľa Božej vôle, ktorý produkuje pokánie pre spásu, a je zármutok svetský, ktorý spôsobuje smrť(2). A je viac než jasné, že ty trpíš tým druhým zármutkom.

     Zármutok podľa Božej vôle človeka zachvacuje, keď spomína na svoje hriechy, kajá sa a volá k Bohu. Alebo ak sa niekto trápi pre hriechy blížnych, keď vidí, že odpadajú od viery. Takýto zármutok Pán premieňa na radosť, podobne tej, ktorú opisuje apoštol Pavol, keď hovorí o všetkých Christových služobníkoch: „zarmucujú nás, ale my sme vždy veselí(3). Radujú sa preto, že pociťujú Božiu moc a blízkosť a od Pána prijímajú útechu. Takto to povedal aj žalmista: „Na Boha spomínam a radujem sa(4).

     Zármutok svätých je podobný oblakom, cez ktoré svieti slnko útechy. Tvoj zármutok je podobný zatmeniu slnka. Možnože za sebou máš mnoho malých hriechov a priestupkov, ktoré si považovala za bezvýznamné, nevyznala si ich a nekajala sa. Doslova ako pavučina zamotali tvoje srdce a uplietli hniezdo pre ten ťažký zármutok, ktorý diabolská sila zlomyseľne v tebe udržuje. Preto znovu pouvažuj nad svojim životom, podrob sa nemilosrdnému súdu a zo všetkého sa vyspovedaj. Spoveďou prevetráš a očistíš dom svojej duše. Vtedy do nej vojde čerstvý a zdravý vzduch od Božieho Ducha. Zatiaľ sa smelo snaž o dobré skutky. Povedzme, začni dávať almužnu pre Christa. Christos ju uvidí, pocíti a skoro ti dá radosť. Dá ti tú neopísateľnú radosť, ktorú dáva len On a ktorú žiadny zármutok, žiadne trápenie, žiadna diabolská moc nedokážu zatemniť. Čítaj žalmy. Je to kniha pre trpiace duše, kniha útechy.

     Nech ti pán pošle radosť.

 

 

 

(1) Год души, Православный календар с чтением на каждый день 2016, Издательство КАМНО, Кишинев 2015, s. 244. (Z listov svätého Nikolaja Srbského)

(2) pozri: 2Kor 7, 10.

(3) 2Kor 6, 10.

(4) Ž 77, 4.