Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Modlitba prenasledovanÝch ĽUĎmi(1)

 

            Ďakujem Ti, Pán a Boh môj, za všetko čo sa nado mnou uskutočnilo. Ďakujem Ti za všetky starosti a pokušenia, ktoré si mi poslal pre očistenie mojej hriechmi poškvrnenej a pre uzdravenie hriechmi doráňanej duše aj tela.

            Zachovaj a zachráň všetky prostriedky, ktoré si používal pre moje uzdravenie. Zachovaj a zachráň ľudí, ktorí ma urážali. Žehnaj im teraz aj vo večnosti. Na cnosti im zameň to, čo mi robili a daruj im zo svojich večných pokladníc bohaté odmeny.

            Čo som Ti ja priniesol? Aké príjemné obety? Priniesol som Ti len hriechy, len porušenie Tvojich Božích prikázaní. Odpusť mi, Pane, odpusť vinnému pred Tebou i pred ľuďmi. Odpusť nezodpovednému. Daj, aby som sa uistil a úprimne si priznal, že som hriešnik. Daj, aby som dokázal odvrhnúť ľstivé ospravedlnenia. Daruj mi pokánie. Daruj mi skrúšene srdce. Daruj mi krotkosť a pokoru. Daruj mi lásku k blížnym, lásku čistú, rovnakú ku všetkým, aj mňa utešujúcim, aj mňa urážajúcim. Daruj mi trpezlivosť vo všetkých mojich starostiach. Umŕtvi ma pre tento svet. Odním odo mňa moju hriešnu vôľu a zasaď do môjho srdca Tvoju svätú vôľu, nech ju jedinú konám svojimi skutkami, slovami, myšlienkami i citmi.

            Tebe patrí sláva za všetko. Len Tebe Jedinému prináleží sláva. Mojim jediným vlastníctvom je zahanbená tvár a ústa mlčiace. Stojac pred Tvojim hrozným súdom v mojej úbohej modlitbe, nenachádzam v sebe ani jeden dobrý skutok, ani žiadnu zásluhu a stojím, len obklopený zo všetkých strán nespočetným množstvom mojich hriechov, obklopený akoby hustými oblakmi a hmlou s jedinou útechou v mojej duši, ktorou je nádej na Tvoju bezhraničnú milosť a dobrotu. Amen.

 

(1) Творения святителя Игнатия, Том 1 – Аскетические опыты часть первая, Правило веры, Москва 2009, с. 323-324