Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

KTO SÚ CHUDOBNÍ DUCHOM?(1)

 

Čokoľvek sa stane, celý čas sa modli a jedno pros „Pane, odpusť“.

Nauč svoj jazyk hovoriť „Odpusť mi“ a nasťahuje sa do teba pokora.

 

     „Blažení chudobní duchom, lebo ich je Kráľovstvo nebeské(2), povedal náš Pán Isus Christos. Mätie ťa to. Tvoje zmätenie pochádza z toho, že si pletieš slabú myseľ nekultivovaných ľudí s chudobou ducha, ktorú Christos chváli.

     Duchovná chudoba, či skrúšenosť je vlastnosťou veľkých myslí, ktoré kedysi prebývali na zemi. Je to uvedomenie si svojej nehodnosti pred veľkosťou Boha, uvedomenie si svojej nečistoty pred čistotou Stvoriteľa, uvedomenie si svojej plnej závislosti na nekonečnej Božej moci.

     Kráľ Dávid o sebe hovoril: „Ja som však červ a nie človek(3). Kráľ Dávid pritom nebol hlupák, naopak, jeho myseľ bola bohatá a geniálna. Jeho syn, múdry Šalamún, píše: „Nádejaj sa na Pána celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť(4). Toto znamená byť chudobný duchom, čiže úplne sa zveriť do rúk Pána a sebe nedôverovať.

     Blažený je ten, kto dokáže úprimne vyznať, moja sila je zanedbateľná, myseľ slabá, vôľa nestabilná. Pane, pomôž mi!

     Chudobný duchom, to je taký svätý, ktorý môže spolu s apoštolom povedať „nepoznám nič, okrem Isusa Christa(5).

     Chudobný duchom, to je taký vedec, ktorý podobne ako Newton prizná, že jeho nevedomosť je omnoho väčšia než jeho poznanie.

     Chudobný duchom, to je taký boháč, ktorý spoločne s bohatým Jóbom hovorí: „Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim(6).

     Svätý Sáva, Štefan Dečanský aj knieža Lazar seba považovali za chudobných duchom. Čo viac povedať? Apoštoli, hierarchovia, spravodliví a celí zbožní miliónoví národ Boží, aj oni seba považovali za chudobných duchom, preto sa podľa Božieho sľubu, stali dedičmi nebeského Kráľovstva.

     Chudoba ducha je priamy protiklad namyslenosti a chvastúnstvu. Christos nás chcel ochrániť pred hlúpou namyslenosťou a zhubným chvastúnstvom, keď chválil chudobných duchom.

 

 

 

(1) Год души, Православный календар с чтением на каждый день 2016, Издательство КАМНО, Кишинев 2015, s. 78.
(2) Mt 5, 3.
(3) Ž 22, 7.

(4) Prísl 3, 5.

(5) 1Kor 2, 2.

(6) Jób 1, 21.