Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

 

JÓB

МАЛКОВ, П.Ю.: Возлюбивший Христа – Святоотеческое толкования на книгу Иова, Издательство Сретенского монастыря, 2014

 

Osobnosť Jóba

Boh a satan, prvý dialóg

Prvé nešťastia Jóba, strata majetku a detí

Boh a satan, druhý dialóg

Nové nešťastia Jóba, choroby a pokušenia

Prvý monológ Jóba