Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Čo je prÍČinou pokrytectva duchov(1)

 

            Čo je príčinou nehorázneho pokrytectva(2) duchov, pokrytectva hrozného ako v jeho zárodku, tak aj jeho následkami? Príčina je viac než jasná. Najzreteľnejšie ju môžeme pozorovať v nás samotných, pretože človek participuje na páde zvrhnutých anjelov. Keď človek nasleduje zlé vnuknutia, ktoré zvrhnutí anjeli prinášajú a ktoré sa rodia v padlej prirodzenosti, vtedy sa človek stáva podobný démonom. V zozname vlastnosti našej padlej prirodzenosti môžeme pozorovať všetky ľudské nezákonnosti sprevádzajúce želanie skryť, či maskovať svoj zločin, teda hriech a seba takýmto spôsobom ospravedlniť. Takto postupovali Adam a Eva po porušení Božieho prikázania v raji(3). Takto tiež postupoval ich prvorodený syn Kain, keď zabil svojho brata Ábela(4). Čím ďalej sa človek nachádza od nápravy a cností, tým silnejšie a rafinovanejšie je v ňom úsilie seba chrániť, či kryť pokrytectvom.

            Vedomí a vášniví zločinci sú zároveň tými najbezcharakternejšími pokrytcami. Krytí maskou pokrytectva, krytí maskou cností a svätosti pripravujú a uskutočňujú tie najväčšie zločiny. Čím zručnejšie je tá maska pripravená, tým úspešnejšie sa zločin uskutoční. Maskou pokrytectva sa zahaľujú aj padlí anjeli. Sú vášniví, permanentní a nenapraviteľní zločinci. Najviac zloby tvoria vtedy, keď na seba prijímajú podobu svätých anjelov, prorokov, mučeníkov, apoštolov, či samotného Krista. Snažia sa prispôsobiť podmienkam a pomerom, spôsobu myslenia človeka, jeho náklonnostiam a získaným dojmom. Niektorým askétom predkladajú hrudy zlata a striebra, ako aj iné predmety rozkoše a pozemskej nádhery s cieľom nájsť odozvu pre túžbu vášni ziskuchtivosti, ak sa tá v duši skrýva. Iným askétom s podobným cieľom predkladajú stoly s hojnými pokrmami a pitím. Iným zase veľké sály plné znejúcej hudby, tancujúcich a hrajúcich(5). Iným sa zjavujú v podobe žien vzbudzujúcich žiadostivosť svojou krásou a neprirodzenými ozdobami. Ak sa padlým anjelom zachce kohokoľvek zvrhnúť prostredníctvom strachu, vtedy sa začnú zjavovať v podobe zverov, katov, ozbrojených mužov, ale najmä v podobe tých, ktorí v askétovi kedykoľvek vzbudzovali strach. Iných sa snažili zviesť ako keby anjelským spevom(6), akoby harmonickou, nebeskou hudbou. Iných sa snažili uviesť do poblúdenia akoby Božími hlasmi a veštbami. Iným sa zase zjavovali v podobe neprítomných príbuzných a známych. Jednoducho sa zjavovali v akejkoľvek ľuďom vlastnej podobe a tých, ktorým sa zjavovali chlácholili, aby o nich nepochybovali a nemysleli si, že sú padlí duchovia. Jednoducho sa ich snažili presvedčiť, že sú ľudskými dušami, o ktorých osude ešte nie je rozhodnuté, a že z tohto dôvodu sa túlajú po zemi nenachádzajúc pre seba prístrešie. Pritom si vymýšľali hocaké pútavé rozprávky, ktoré sú v ľahkomyseľných ľuďoch schopné vzbudiť zvedavosť a ich dôverčivosť tak doviesť k lži, ktorú predstavovali ako tu najčistejšiu a svätú pravdu. Posledný spôsob zvádzania je duchmi používaný zvlášť v súčasnej dobe. Zblúdilým dušiam veria aj tí, ktorí neveria v existenciu zlých duchov. A práve toto zlí duchovia potrebujú. Lebo zlodeji a vrahovia práve vtedy môžu uskutočňovať a podnikať všetky zločiny, keď tí, proti ktorým je nasmerovaná ich zločinnosť neveria v ich existenciu. Ctihodný Makarij Veľký hovorí: „Nástrahy nepriateľa, klamstvá a zákerné skutky je potrebné veľmi obozretne badať z každej strany. Lebo ako Svätý Duch cez Pavla všetkým bol všetko, aby všetkých priviedol k spáse(7), tak aj zlý duch cez zločinnosť všetkým sa všetko snaží byť, aby všetkých zvrhol do záhuby“.

 

 

(1) Творения святителя Игнатия, Том 2 – Аскетические опыты часть вторая, Правило веры, Москва 2009, s. 511-514.
(2) Tiež pretvárka, falošnosť a dokonca svätuškárstvo.
(3) Gen 3 kap.
(4) Gen 4 kap.


(5) Ako dôkaz potvrdzujúci tieto slová odporúčam prečítať úryvok z knihy “Život starca Paisija Svätohorského“ 1.diel, s. 108-109. Knihu si môžete objednať a zakúpiť na stránke www.duchovne-knihy.sk.


(6) Ako dôkaz potvrdzujúci tieto slová odporúčam vypočuť si a zhodnotiť (či sa naozaj jedna o anjelský spev) nahrávku “Пение Ангелов на Афоне“, ktorú nájdete na stránke www.youtube.com alebo www.muzofon.com. Do priečinka “hľadaj“ stačí zadať uvedený text v ruskom jazyku.

(7) 1Kor 9, 22.