Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

ČO JE HLAVNÉ PRE SPÁSU(1)

 

Ak budeš mlčanlivý všade zachováš duševný pokoj.

 

     Môj drahý spoločník, chcem sa ťa na niečo opýtať, a to, čo mi odpovieš, nech bude odpoveďou aj pre teba. Podľa teba, čo je pre novorodenca najdôležitejšie? Jedlo, teplo, čistota alebo opatera? Možno povieš, že pre normálny vývin dieťatka je nevyhnutné všetko z menovaného.

     Prebudiaca sa a kajúcna duša sa podobá novorodencovi. Spomeň si, čo povedal Spasiteľ Nikodémovi(2) o novom narodení človeka. Pre novorodenú dušu je nevyhnutné kŕmenie Christovým slovom, očisťovanie modlitbou a pôstom, zahrievanie sa láskou k svojmu Stvoriteľovi, a pozorné chránenie sa pred všetkými zlými myšlienkovými strelami a záhubou.

     Či nám Spasiteľ prostredníctvom svojich apoštolov neprikázal: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania(3)? On nepovedal: „zachovávajte prikázanie“, ale: „zachovávajte prikázania“, čiže všetky. A zachovávanie Christových prikázaní spočíva predovšetkým v našom namáhaní sa nad našou vlastnou dušou, a v mnohých iných námahách.

     Si známi záhradník. Koľko sa namáhaš len okolo jedného stromu? A ani jeden nevynecháš. Ako je možné, že zabúdame na starostlivosť o svoju dušu, náš jediný majetok, ktorý nepohltí nenásytná smrť?

     Domnievaš sa, že pre spásu tvojej duše je potrebné vykonať púť do Jeruzalemu. Takéto prikázanie u Pána niet, ale pre lásku k Nemu a kvôli spáse svojej duše si na seba zobral túto námahu. Ako je možné považovať hoci len jedno z Jeho prikázaní, ktoré nám zanechal, za menej dôležité a zanedbať ho?

     Pokoj s tebou a radosť od Pána!

 


(1) Год души, Православный календар с чтением на каждый день 2016, Издательство КАМНО, Кишинев 2015, s. 261. (Z listov svätého Nikolaja Srbského)

(2) pozri: Jn 3, 1-21.

(3) Jn 14, 15.