Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

BOH NÁS TRPÍ(1)

 

Častejšie hovor: „Odpusť mi, a pomodli sa za mňa“.

 

     Boh dnes trpí všetko to, čo sa deje. Trpí preto, aby sa zlý človek nemohol vyhovárať. Do niektorých prípadov zasahuje sám Boh, v iných prípadoch čaká a neukazuje riešenie hneď. Od ľudí očakáva trpezlivosť, modlitby, zápasy. Aký šľachetný je Boh! Zober si človeka, v občianskej vojne pobil množstvo ľudí, a žije dodnes! V druhom živote mu Boh povie: „Doprial som ti žiť dlhšie, než dobrým“. Taký človek za svoju vinu nebude mať žiadne poľahčujúce okolnosti.

     - Otče, prečo niekedy ľudia, čo sú ťažko chorí nezomierajú?

     - Zrejme majú ťažké hriechy, preto nezomierajú. Boh čaká, možno sa budú kajať.

     - A čo ľudia, ktorých mučia?

     - Tí, ktorí sú mučení a nie sú vinní, si odkladajú na vkladnú knižku. A tí, ktorí sú vinní, splácajú dlhy.

     - Otče, čo znamenajú slová: „Ale zlí ľudia a podvodníci budú spieť k zlému, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť(2).

     - Pozri, sú ľudia s nejakým egoizmom, a Boh im dáva po krku, aby sa trochu znížili. Iní ľudia majú egoizmu trochu viac, a Boh im dáva po krku, aby sa znížili ešte viac. Ale tých, ktorí majú diabolskú pýchu, sa Boh nedotýka. Môže sa zdať, že tí ľudia prospievajú, ale čože je to za prospech? Je to čierny prospech. Preto potom takí jednoducho nepadajú dole, ale priamo na samé dno. Bože chráň!..

 

 

 

 

 

(1) Год души, Православный календар с чтением на каждый день 2016, Издательство КАМНО, Кишинев 2015, s. 140. (starec Paisij Svätohorec)
(2) 2Tim 3, 13.