Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

 

BOH KAŽDÉMU DÁVA LEN TO NAJUŽITOČNEJŠIE A NAJPOTREBNEJŠIE(1)

 

Keď ťa prepadne clivota, nezabudni si vyčítať hriechy.

 

     Poznám príbeh o jednom človeku, ktorý žil z práce svojich rúk a všetko čo zarobil rozdeľoval medzi chudobných. Sebe nechával len toľko, koľko potreboval na prežitie, na ráno si nič neodkladal. Ktosi zo zbožných vidiac koľko dobra robí si pomyslel, koľko dobra by vykonal, keby prosperoval ešte viac, a začal sa modliť aby mu Boh daroval hojnejšie. A Boh daroval, no ten, keď sa stal bohatým, nielenže prestal chudobným pomáhať, ale ich od seba zaťato začal odháňať. Keď to zbožný videl, znovu sa modlil, aby mu Boh vrátil predchádzajúci pracovitý život. Boh vrátil, a ten znovu začal žiť ako predtým deliac sa o to čo zarobil s chudobnými. Podobne by dopadli aj iné zmeny spôsobené ľudským zásahom, nad ktorými niekedy premýšľame v svojej prezieravosti a spravodlivosti.

     Platí to aj o zmenách životných osudov. Pre niekoho je lepšie aby žil stále v rovnakom stave, pre niekoho zase je dobrá zmena z lepšieho k horšiemu alebo z horšieho k lepšiemu. Jób bol raz veľmi šťastný, potom krajne nešťastný a potom znovu šťastný. Abrahám prežil celý svoj život v hojnosti. Jozef sa z otroka stal vládcom v kráľovstve. Saulov život sa konči katastrofou a celým pokoleniam tak pokladá koniec kráľovskej veľkosti.

     Tak pôsobí Boh nie preto, že má moc a silu meniť ľudské osudy, ale preto, že takéto pôsobenie je tým najlepším pre nich samotných, pre ich posledné ciele. Preto je v našom živote veľmi vhodná modlitba: „Dobrotivý Pane, nauč ma poznať Tvoje dôvody“.

 

 

(1) Год души, Православный календар с чтением на каждый день 2016, Издательство КАМНО, Кишинев 2015, s. 175.