Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Keby nebol očistec, museli by sme ho vynájsť, lebo kto by sa odvážil myslieť si, že môže predstúpiť pred Boha? (Ján XXIII.)

Boh nemôže zmeniť svoje bytie. Vždy musí byť svätý. A pretože je svätý, nemôže byť žiadna nesvätá duša v nebi blažená. (J.H. Newman)

To, že Kristus zostúpil k zosnulým vhodne pripomína pravdu, že ku kresťanskému zjaveniu patrí aj Božie mlčanie a skrytosť. (Joseph Ratzinger)

Duši v očistci Pán dáva pocítiť svoju prítomnosť, ale neukáže jej svoju krásu. Pán je ešte stále obklopený mrakmi a temnotami. Jeho trón je ešte za oblačným stĺpom. V skutočnosti všetko, čo duša cíti, je nesmierne príjemné a plné nehy, ale všetko, čo vidí, je v temnotách, pretože Pán sa ešte nezjavil vo svetle.  Oheň skôr páli ako osvecuje. Veľmi rozplameňuje vôľu, ale neosvecuje rozum. Teda duša v tomto stave môže naplno vnímať milovaného Boha, ale nie je jej dovolené vidieť ho. Ak ho predsa len vidí, tak len ako v noci, za mrakom. Preto neustále volá: „Pane, daj, aby na tvojho sluhu dopadlo svetlo tvojej tváre!“
(Richard od sv. Viktora)

Kresťan, ktorý sa nestane svätým, nezložil skúšku, aj keď mu Božie milosrdenstvo vyčlení očistec. (Chiara Lubichová)

Nesmieme zabudnúť na nijaký úd mystického Tela vo svojich modlitbách, tým menej na tých, ktorí sa po svojej smrti ocitli v očistci. (Pius XII)

Keby ľudia vedeli, akú moc majú dobré duše v očistci nad Božím Srdcom, a keby vedeli, aké milosti je možné dosiahnuť vďaka ich príhovoru, určite by neostávali tak opustenými. Musíme sa za tieto duše veľa modliť, aby sa ony veľa modlili za nás.
(Ján Mária Vianney)

Koľkí nám budú vyčítať pri poslednom súde: „keby ste len odpovedali na naše urážky dobrotou a láskou, boli by sme teraz zachránení“. (Ján Mária Vianney)

Peklo si musíme predstavovať ako miesto, kde sa každý stará o svoju vlastnú dôstojnosť a kariéru, sťažuje sa na ostatných a žije vášňami ako je závisť, vedomie vlastnej nepostrádateľnosti a nenávisť voči ostatným. (Chesterton)       

Pane, nauč nás žiť s myšlienkou na zatratenie. Nie preto, aby sme sa ťa báli, ale aby sme pociťovali zodpovednosť. (Chesterton)