Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Náš riaditeľ bol jedným z tých fenomenálnych rečníkov, ktorí dokážu vybľabotať tisícky krásnych slov, ale nič nepovedať. Žiaľ, sú to rečníci, ktorí sa mnohým ľuďom páčia. Škoda, že ľudia ich počúvajú, akoby boli spevákmi, ale ani najmenej sa nestarajú o význam ich slov.(Giovanni Guareschi)    

Vždy ma zraní, keď mi niektorí povedia, že som len taký „ľahký spisovateľ“. Pritom skôr, ako niečo „ľahko“ napíšem, prežúvam nudné a nestráviteľné texty, lúštim nejasné a náročné knihy, aby som čitateľovi mohol ponúknuť jasné slovo bez prílišných slovných akrobacií.
Drahý čitateľ, prijmi moju „ľahkosť“ ako výraz úcty voči tebe. Ak ti v mojich knihách chýbajú zložité veci, nemysli si, že tam nie sú preto, lebo ťa nepovažujem za človeka na dostatočnej výške. Ak v nich nie sú, je to preto, lebo im nerozumiem dobre ani ja. (Alessandro Pronzato)

Ak je to možné, treba povedať to dobré a radšej nepovedať nič ako povedať niečo zlé. Ušetríme si tým mrzutosti a Pán nám dá svoje požehnanie. Mojou zásadou bude: vypočuť si všetkých a všetko, pouvažovať nad tým a preskúmať to, veľmi pomaly si o tom vytvoriť názor a zbytočne veľa nerozprávať.  (Ján XXIII.)

Keď v nás Božie Slovo rastie, ľudských slov ubúda. (sv. Augustín)

Skúsenosť mi ukázala takéto pravidlo. Ak niekoho treba napomenúť či pokarhať, je nutné sa zaňho najprv k Bohu v srdci pomodliť. Zavše si myslíš, že blížny napomenutie neprijme, no keď sa najprv zaňho úprimne zo srdca pomodlíš, uvidíš, že nad tvoje očakávanie nielenže to napomenutie pokojne vypočuje, ale sa aj napraví. (z pera ruských duchovných otcov)


Prečo ťa zraňuje ohováranie ľudí? Stalo by sa ti oveľa horšie, keby ťa Boh opustil. Zotrvaj v dobrom a nad klebetami pokrč ramenami. (Josemaría Escrivá)

Zlé a ľahkomyseľné slovo jediného človeka môže vytvoriť „všeobecnú“ mienku a navyše aj zvyk hovoriť o niekom zle. Klebeta sa najprv vznesie ako malý mráčik do výšky, kde sa však z neho môžu vytvoriť čierne mraky. (Josemaría Escrivá)

Existuje veľa spôsobov, ako pri troche zlomyseľnosti a pri sluchu naklonenom ku klebetám možno zozbierať množstvo kritiky proti ktorémukoľvek ušľachtilému človeku alebo uznávanej inštitúcii. A najmä vtedy, keď tento človek alebo inštitúcia úspešne pracujú. A ešte viac vtedy, keď ich práca má charakter apoštolátu. Je smutné, keď niektorí ľudia organizujú takéto zbieranie informácií a ešte smutnejší je postoj tých, ktorí slúžia ako megafóny na šírenie týchto podlých a povrchných tvrdení. (Josemaría Escrivá)

Nauč ma, Pane, hovoriť „nie“, ktoré chutí po „áno“ a nikdy nehovoriť „áno“, ktoré chutí po „nie“. (H. Camara)

Chráň svoje slová mlčaním. Ono robí reč čistou, prežiarenou a dáva jej váhu, čo ľudia mnohých slov nikdy nedosiahnu. (brat Efraim)

Keď sa pozrieme do minulosti, zistíme, že pisári, znalci písma, mali vždy v rukách veľkú moc. V rôznych starovekých kultúrach sa písmu a jeho znalcom preukazovali veľké pocty, ktoré sa dávali do súvislosti s božstvom. Rovnako aj tí, ktorí vedeli správne prehovoriť k ľudu, mali moc. V tejto súvislosti dokonca už starí Rimania tvrdili, že práve „víťazi píšu dejiny”... Odpradávna sú teda písmo a reč nástrojmi moci, preto tí, ktorí moc vlastnia, majú pred svetom veľkú zodpovednosť. Z nej sa budú zodpovedať.  (Miroslav Schlesinger)

Vaše slovo nech je „áno, áno“, „nie, nie“. Ale čomu hovoriť „áno“, a čomu „nie“?
(Pavel Kosorin)

Akýkoľvek jed je menej nebezpečný ako zlé knihy. (Don Bosco)

Kto šíri dobré knihy, ten pred Bohom vykonal znamenitý skutok. (Don Bosco)

Keď som videl, ako mnohí mrhajú svoje životy, celé svoje životy (klebety, klebety, klebety so všetkými nevyhnutnými následkami), pripadá mi ticho ešte potrebnejšie a milšie. A dobre chápem, Pane, prečo budeš žiadať, aby sme sa zodpovedali z každého daromného slova.
(Josemaría Escrivá)

Kritizovať, ničiť – nie je ťažké. Aj najneschopnejší robotník dokáže zabodnúť krompáč do vznešeného a pekného kameňa katedrály. Budovať – to je práca, ktorá vyžaduje majstra.
(Josemaría Escrivá)

Kto veľa cituje, dokazuje, že iní rozmýšľali. (Edita Steinová)

Ohováranie niekedy ublíži ľuďom, ktorí sú ním napadnutí. Ale v skutočnosti zbavuje cti tých, ktorí ho vypúšťajú a šíria... – a potom nosia túto ťarchu na dne svojej duše.
(Josemaría Escrivá)

Nikdy nevenuj pozornosť anonymnému udaniu – je to zbraň lumpov. (Josemaría Escrivá)

„Prečo je toľko ohováračov?“, smutne sa pýtaš... Niektorí z omylu, iní z fanatizmu alebo zo zloby, väčšina však len zo zvyku, ľahkomyseľnosti alebo z nevedomosti. Preto ti znova zdôrazňujem: keď nemôžeš chváliť a keď nemusíš hovoriť, mlč! (Josemaría Escrivá)

Kristus hovorí, že máme byť „jednoduchí ako holubice“, ale súčasne upozorňuje, že máme byť aj „opatrní ako hady“. Snažme sa nehovoriť v nevhodnom čase na nevhodnom mieste, lebo nepriateľ viery vždy bude chcieť prekrútiť význam našich slov. (Josemaría Escrivá)