Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Tí, ktorí už zaznamenali vo svojom živote odklon od Boha, nás všetkých upozorňujú, že sú omnoho horlivejší v hlásaní prázdnoty a nemorálnosti ako sme my. My sa bojíme hovoriť o Bohu verejne, a oni to vykrikujú do všetkých masmédií a na námestiach miest. Spamätajme sa, odnášajme si Boha z každej svätej omše ako plápolajúci oheň a odovzdávajme ho ďalej! My máme byť tí, ktorí odovzdávajú fakľu Kristovho svetla a poznania. (Rudolf Baláž)

Jediným dôležitým bojiskom na tejto zemi je ľudská duša. Tam zvádzajú neľudský boj Boh i diabol. Kto nemá peniaze, je chudobný, kto nemá priateľov, je ešte chudobnejší, ale kto nemá srdce, je najchudobnejší na svete. (F.M. Dostojevskij)

Jemný vetrík a víchor nie je to isté. Vetríku odolá každý – je to detská hra, akýsi simulovaný boj. Malé nedorozumenia, nedostatky, malé trápenia... – znášal si ich dobre a prežíval si vnútornú radosť pri myšlienke „áno, teraz skutočne pracujem pre Boha, pretože pociťujem jeho kríž!“
Ale, moje úbohé dieťa, prišla víchrica a cítiš jej silu, silu, ktorá by vyvrátila aj storočné stromy... Vnútri to tebou lomcuje a zvonku to otriasa tvojou istotou. Dôveruj! Nijaká moc nemôže vytrhnúť korene tvojej viery a tvojej lásky, ani ťa nemôže zviesť z tvojej cesty... ak sa nevzďaľuješ od „hlavy“ a ostávaš s ňou v jednote. (Josemaría Escrivá)

Obráť sa na svojho anjela strážcu v hodine skúšky. Ochráni ťa pred diablom a prinesie ti sväté vnuknutia. (Josemaría Escrivá)

Cirkev môže pozerať na celý obrovský front zla a odpovedať naň v pokornom vedomí, ktoré vychádza z viery: Ty nemáš ani spolovice toľko sily na to, aby si mi robil zle, koľko mám ja, aby som tomu odolal. (Raniero Cantalamessa)

Ak ty neopustíš Jeho, On neopustí teba. (Josemaría Escrivá)

Nikto nie je šťastný na zemi, až kým sa nerozhodne šťastným byť. Takto sa rozvíja život – bolesť, kríž, Božia vôľa, láska, šťastie tu dolu a potom večne. (Josemaría Escrivá)

Obvyklý úsmev, ktorý sa mi zračí na perách, musí vedieť zakryť aj vnútorný boj so strašným egoizmom a reprezentovať, keď treba, víťazstvá ducha nad vládou zmyslov alebo sebalásky, a to všetko preto, aby Boh a môj blížny dostávali zo mňa vždy to najlepšie. (Ján XXIII.)

Človek musí bojovať sám so sebou viac ako so všetkým ostatným. (František Saleský)

Si plný úbohosti. Zo dňa na deň je ti to jasnejšie. Nech ťa to však neodradí. Boh vie, že nemôžeš prinášať viac ovocia. Tvoje neúmyselné pády spôsobujú, že tvoj Boh Otec sa musí o teba viac starať a že tvoja Matka Mária nepustí tvoju ruku zo svojej milujúcej ruky. Využi to, a keď ťa Pán dvíha každý deň zo zeme, objím ho celou silou, a polož si svoju utrápenú hlavu na jeho otvorenú hruď tak, aby ťa tlkot jeho milujúceho Srdca priviedol do vytrženia. (Josemaría Escrivá)

Prihnali sa mraky nechutenstva, rozčarovania. Spustili sa lejaky smútku so zreteľným pocitom, že si zviazaný. Navyše ťa prepadla skľúčenosť, ktorú ti spôsobujú viac-menej objektívne skutočnosti: toľké roky boja... a ešte si tak pozadu, tak ďaleko.
Toto všetko je potrebné a Boh s tým počíta: aby sme dosiahli skutočný pokoj a radosť, musíme k presvedčeniu o našom Božom synovstve, ktoré nás napĺňa optimizmom, pridať priznanie našej osobne slabosti. (Josemaría Escrivá)

Byť verní Bohu vyžaduje boje, a to boje zblízka, muž proti mužovi, starý človek proti Božiemu človeku – a to kúsok po kúsku, no nevzdávať sa. (Josemaría Escrivá)

Pätnásta kapitola Knihy Genesis nie je naivným rozprávaním o uzavretí zmluvy medzi Bohom a Abrahámom... Ak Boh potrebuje nejakého človeka, najskôr ním poriadne otrasie. Skôr, ako mu dá svetlo, jasnú podobu, dá mu zabŕdnuť do tmy. Skôr, ako sa v človeku zrodí to najdôležitejšie, Boh dopustí, aby sa zvíjal v pôrodných bolestiach, bezmocne a s úzkosťou o život. Ježiš Kristus visí na kríži, úplne bezmocný a slnko sa zatemňuje. Takto uzatvára zmluvu, novú zmluvu...
Boh sa spolčuje len so znovuzrodeným človekom, preto sa snaží k nám priblížiť a vedie nás až po umieranie. Je to však umieranie plné života, úzkosť plná radosti, bezmocnosť plná bezpečnosti, koniec plný budúcnosti. (Th. Bruggemann)

Poznať svoje obmedzenia je východiskovým bodom každého duchovného zápasu.
(Ján XXIII.)