Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

„Nepomáhajte toľko Duchu Svätému!“ povedal mi raz priateľ žartom. Odpovedal som mu: „Žiaľ, pomáhame mu málo!“ (Josemaría Escrivá)

Keď ťa Pán obdaril nejakou dobrou vlastnosťou alebo schopnosťou, neurobil to preto, aby si sa tomu tešil alebo aby si to vystavoval na obdiv iným, ale aby si túto schopnosť rozvíjal s láskou v službe blížnemu.
A kedy si mal lepšiu príležitosť slúžiť ako teraz, keď žiješ spoločne s toľkými ľuďmi, ktorí majú s tebou rovnaký ideál? (Josemaría Escrivá)

Kto chce byť sám bez opory učiteľa a vodcu, bude ako opustený strom na poli: jeho ovocie nikdy nedozrie, aj keby ním bol obsypaný, lebo ho pocestní otrhajú. (sv. Ján z Kríža)

Všimni si, že čím je kvet krehkejší, tým skôr vädne a stráca svoju vôňu. Preto sa maj na pozore, aby si nešiel po ceste duchovných potešení, pretože nevytrváš. Radšej túž po silnom duchu, nepripútanom k ničomu, a nájdeš úľavu a pokoj v hojnosti, lebo chutné a trvalé ovocie sa zbiera z chladnej a suchej zeme. (sv. Ján z Kríža)

Nemáme byť ľudské bytosti s občasnou duchovnou skúsenosťou, ale duchovné bytosti s ľudskou skúsenosťou, a to verím, platí pre každého kresťana. (Rick Joyner)       

„Vietor vanie, kam chce“. My nemôžme riadiť vietor, ale smieme mu nastaviť svoje plachty. (Leon Suenens)

Sledujme ústa všetkých veriacich, lebo v každom veriacom vanie Boží Duch..
(sv. Paulín z Noly)

Dal by Boh, aby sme mohli odlúpiť z nášho slova všetko, čo lahodí uchu, čo zabáva ducha, všetko, čo obohacuje obrazotvornosť, aby ostala iba jednoduchá pravda, jedine sila a pôsobenie Ducha Svätého, nič iné, len to, čo nás obráti.

Krížu dobre rozumieme iba v stave pokročilej opilosti. Opi sa Duchom, týmto ohnivým nápojom Božej túžby. (brat Efraim)

Jedinečnosť kresťanského charakteru vzniká, keď Duch Svätý spojí nespojiteľné – pokoru baránka so smelosťou leva. (Pavel Kosorin)

Duch vanie, kam chce, ale väčšinou lepšie usmerňuje tých, ktorí vedia, čo chcú.
(Pavel Kosorin)

Kam by sme sa dostali, keby sme viedli diskusiu pri každej dopravnej značke, ako ďalej? Nechajme sa viesť Duchom Svätým! (Pavel Kosorin)

V dnešnej dobe zažívame sviatosť birmovania bez akýchkoľvek vonkajších prejavov. Chýbajú ohnivé jazyky a horiace srdcia. Dary Ducha Svätého ostávajú skryté v zákutí nášho pobirmovaného srdca. Po slávnosti ostáva pachuť vlažnosti. (Zrno 22, 2006)

Pane, pomôž mi žiadať nové zoslanie Ducha Svätého, ktoré by znovu rozplamenilo zem! (Josemaría Escrivá)

Nemali by sme príliš samozrejme prosiť o to, aby Duch Svätý zostúpil na nás, pretože kam Duch Svätý príde a rozhodne sa prebývať, tam prináša nielen svoje dary, ale súčasne vie byť vo veľkej miere nepríjemným, ba rušivým hosťom... Ten istý Duch Svätý, ktorého si právom vrúcne vyprosujeme, súčasne veľmi narúša všetky osobné a ešte viac cirkevné sebaistoty, on je Božím útokom na našu neživotnosť a naše sebauspokojenie.
Oba živly, ktoré vystupujú v udalosti Turíc ako sprievodné znaky a symboly Ducha Svätého, víchor a oheň, sú najstrašnejšie zo všetkých živlov, lebo nič z toho, na čo sa vrhnú, nenechajú na svojom mieste a v pôvodnom svete... Kto verí v Ducha Svätého ako v tvorivú Božiu aktivitu, a v tejto viere sa modlí o príchod tohto Ducha, ten musí vedieť, že tým na seba zvoláva božský nepokoj a umožňuje, aby ho Boh vyrušoval v jeho vlastnení, v jeho zvyklostiach, aj v jeho myšlienkach, keď sa už nehodia na to, aby boli nádobami spásonosného nepokoja a vzrušujúcej pravdy. Kto sa teda modlí, príď, Duch Svätý, musí byť aj pripravený modliť sa: príď a vyrušuj ma tam, kde mám byť vyrušený!“ (Wilhelm Stählin)

Myslím, že je to v každom prípade veľmi bezpečná cesta, ak sami od seba robíme všetko, aby sme sa stali prázdnou nádobou pre milosť Božiu. (Edita Steinová)

Najlepšie veci dostáva človek zadarmo.

Skutočným zmyslom kresťanského života je získať Ducha Svätého. (Sv. Serafim Sarovský)

Nebudeme súdení podľa toho, aké dary sme dostali, ale podľa toho, aké ovocie sme priniesli. Dar je niečo, čo dostávame zadarmo. Ovocie treba pestovať a zušľachťovať. (John Bevere)

Svätého Tomáša Akvinského si predstavujem ako muža, ktorý od Boha dostal neobyčajný rozumový základ ako talent, ktorý on úžasne využíval. Ako muža, ktorý šiel ticho a nenáročne svojou cestou a keď mu ľudia dali pokoj, zahĺbil sa do svojich problémov. Ako muža, ktorý si rád a ochotne lámal hlavu a dával rady, keď mu predkladali ťažké otázky. A tak sa stal jedným z najväčších vodcov práve preto, lebo to nikdy nechcel. (Edita Steinová)