Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Boh sa nám už nezjavuje ako na Sinaji v blesku. Od Kristovho príchodu sa nám zjavuje v ľuďoch. Modliť sa preto neznamená obrátiť chrbát svetu a ísť do kostola, aby sme sa stretli s Bohom. Modliť sa znamená stretávať Boha uprostred života, všade okolo nás, v ľuďoch. (Ján Chryzostom Korec)

Boh vždy odkrýval ľuďom poklady svojej múdrosti a Ducha, ale teraz, keď zlo čoraz väčšmi odhaľuje svoju tvár, odkrýva ich ešte štedrejšie. (sv. Ján z Kríža)

Komentovať Božie zázraky znamená riskovať, že hromadením slov budeme víno premieňať na vodu. (Pavel Kosorin)           

Hoci sa Boh zjavuje, ostáva nevýslovným tajomstvom. Keby si ho pochopil, nebol by Bohom. (sv. Augustín)

Deti majú radi veci, ktoré sa opakujú, nemenia. Hovoria: „Urob to ešte raz!“, a dospelý človek to opakuje až do omrzenia, lebo nemá dosť sily tešiť sa z monotónnosti.
Boh má vari dosť sily mať z toho radosť a možno každé ráno hovorí slnku a každý večer mesiacu: „Zasvieť znova!“ Nemusí to byť automatická nevyhnutnosť, ktorá robí všetky ružičky rovnaké. Je možné, že Boh ich robí každú osobitne, jednu po druhej, a nikdy ho to nezunovalo. Je možné, že má večnú chuť ako deti. Len my sme ostareli. Náš Otec je však mladší ako my. (Chesterton)

Príroda sa vyznačuje dokonalosťami, aby ukázala, že je obrazom Boha; a nedostatkami, aby bolo zjavné, že je iba jeho obrazom. (Blaise Pascal)

Nedokážem vyjadriť, aká je príroda ľudská a ako v nej cítiť možnosť stať sa človekom v tom najčistejšom, a predsa nevyčerpateľne hlbokom význame. (Romano Guardini)

Nevidel som ťa, ale vzýval som ťa, zľakol som sa ťa, a predsa som ťa velebil. Bol si mi večne menlivý, skrýval si sa mi vždy do nového rúcha. No neprestával som siahať po jeho obrubách. Prichádzal si ku mne vždy v nových temnotách. Kto by si pomyslel, že temnota môže byť taká pestrá a mnohoraká? Všetky tie temnoty ma však naučili chvieť sa pred tvojou nepochopiteľnou veľkosťou. Nepoznám ťa, ale moja duša sa túli k tebe. Svoju tvár si mi zahalil, ale náručie si mi naširoko roztvoril, naveky. (Peter Lippert)

Odkedy na vrchu Tábor zazneli slová Otca: „Počúvajte ho!“, Boh sa stal v istom zmysle nemý. V Ježišovi povedal všetko, čo chcel povedať a nemá nové veci, ktoré by potreboval zjaviť. Kto si pýta nové zjavenia alebo odpovede, zraňuje ho - ako by sa Boh ešte nebol vyjadril jasne. Aj dnes Boh hovorí všetkým rovnaké slová: „Počúvajte jeho!“, čítajte v evanjeliu: tam nájdete všetko, a nie menej než to, čo hľadáte. (Ján z Kríža)

Kresťanské zjavenie vylučuje reinkarnáciu. Človek je povolaný uskutočniť svoju úlohu v priebehu jedinej existencie na zemi. Toto splnenie svojho poslania má uskutočniť odovzdaním seba – odovzdaním, ktoré je možné iba v stretnutí sa s Bohom. (Ján Pavol II.)