Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Nepochybujem o tom, že Boh má plán s každým človekom a pre každého považujem za podstatné hľadať v živote Božiu vôľu. Pochybujem však o všetkých jednoduchých receptoch a zásadách, ako toto umenie zvládať. Viem, že existujú úskalia rozhodovania, pri ktorých nám nijaké príručky morálky či duchovného vedenia a ani najmúdrejší spovedník nemusia byť nič platné a kde ani naše svedomie nehovorí jednoznačným hlasom. A ak započujeme vôbec niečo ako „Boží hlas“, potom aj Boh môže k nám prehovárať v hádankách a paradoxoch, s ktorými sa budeme musieť roky – a možno až do smrti – vyrovnávať. (Tomáš Halík)

Ježiš nie je plnič našich prianí. On je Spasiteľ. (Aleš Opatrný)

Kto si zvolí Božiu vôľu, nikdy nič nestratí. (Aleš Opatrný)

My si nesmieme udalosti nášho života príliš rýchlo vysvetľovať ako Božiu vôľu. My sa skôr máme pýtať: „Pane, čo mi týmto chceš povedať?“ a takto Božiu vôľu hľadať. (Marián Holbay)


Kto denne zo srdca vraví: „Buď vôľa tvoja, Pane!“, môže dúfať, že si nepomýli Božiu vôľu ani vtedy, keď už nebude mať subjektívnu istotu. (Edita Steinová)

Čo robí Boh, robí vždy dobre. Dokonca aj vtedy, keď nám to nevyhovuje, má vždy svoj múdry zámer. (Arnold Jannsen)

Moja duša sa nachádza pred tebou ako čistá stránka. Pane, napíš do nej, čo chceš, som tvoj! (Angelo Roncalli, 22-ročný)

Odstúpiť od Božej vôle je ako urobiť krok nikam. (C. S. Lewis)

Nelám si hlavu nad ťažkými problémami a nemudruj o skrytých rozhodnutiach Božích.             Tieto veci presahujú každý ľudský úsudok a nijaké skúmanie nemôže zdôvodniť Božie riadenie. (Tomáš Kempenský)          

Človek povie:             „Bola to Božia vôľa“, a myslí tým, že horšie sa už nemohlo stať. Božia vôľa však nie sú príkazy a zákazy. Je krásna, veľkorysá, tvorivá, oslobodzujúca. Je to veľký plán, smelé riziko, strhujúca láska. Postaviť sa proti nej znamená postaviť sa proti svojmu poslaniu. (Ján Chryzostom Korec)

Nič sa nemôže stať, len to, čo chce Boh. A som si istý, že nech je to čokoľvek, je to naozaj to najlepšie. (Thomas More)

Nestarám sa o nič iné, len aby som každý deň konal vôľu svojho Pána. Verte mi, je to ten najkrajší život. (Ján XXIII.)

Úkon stotožnenia sa s Božou vôľou: „Želáš si to, Pane?...“ „Aj ja si to želám!“
(Josemaría Escrivá)

Odovzdanosť do Božej vôle je tajomstvo šťastia na tejto zemi. Povedz si teda: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal.“ (Josemaría Escrivá)

Boh dobre vie, aké má s nami plány. S tým si nemusíme robiť starosti. (Edita Steinová)

Nezabúdajme, že keď plníme Božiu vôľu, budeme prekonávať množstvo prekážok. Smieme prechádzať ponad ne, popod ne, prechádzať popri nich... Ale prekonáme ich.
(Josemaría Escrivá)

Boh je režisérom tvojho života. Nepridelí ti úlohu, ktorú ty chceš, ale takú, do ktorej sa hodíš. (Pavel Kosorin)

Poslušnosť Bohu nie je zákon, je to životný štýl. (Bob Gass)

Boh má väčšiu radosť z človeka, ktorý sa s námahou a ťažkosťami ochotne podrobuje tomu, čo Boh zosiela, než z takého človeka, ktorý sa úzkej ceste vyhýba a pri konaní svojich skutkov hľadá úľavu. (sv. Ján z Kríža)

Na to, aby človek napredoval v duchovnom živote a v apoštoláte, nie je natoľko potrebná citová zbožnosť, ale skôr rozhodná a veľkorysá ochota vôle plniť Božie požiadavky. (Josemaría Escrivá)

Ak sa skutočne oddáš Pánovi, naučíš sa byť spokojný so všetkým, čo príde, a zachováš si pokoj, aj keď úlohy – napriek tomu, že si do ich splnenia vložil všetko svoje úsilie a zodpovedajúce prostriedky – nevychádzajú podľa tvojho očakávania... Pretože sa spĺňajú tak, ako to zodpovedá Božiemu plánu. (Josemaría Escrivá)

Vezmi, Pane, a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, dal si mi ty. Tebe, Pane, to vraciam, všetko to je tvoje, nakladaj s tým celkom podľa tvojej vôle. Daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi stačí.
(sv. Ignác z Loyoly)

V stratenom povolaní alebo negatívnej odpovedi na stále volanie milosti musíme vidieť Božiu vôľu, ktorá to dopúšťa. Keď sme úprimní, musíme uznať, že nás to nezbavuje osobnej zodpovednosti, ani v tom nemôžme vidieť poľahčujúcu okolnosť, pretože sme predovšetkým zodpovední za nesplnenie Božej vôle, ktorá nás povolala do služby a nenašla odpoveď. (Josemaría Escrivá)  

Dnes, viac ako inokedy, sa musíme modliť za svetlo, aby sme poznali Božiu vôľu, za lásku, aby sme prijali Božiu vôľu a za cestu, po ktorej máme podľa Božej vôle kráčať.
(Matka Tereza)

V živote, ako viete, nemá cenu chýr, ktorý sa získa, ani veci, ktoré vidno, ale láska, s ktorou sa plní Božia vôľa. (Ján XXIII.)

Keby sme čo len na chvíľku mohli duchovným zrakom nazrieť, koľko dobroty a milosrdenstva je v Božích zámeroch s každým z nás (ba aj v tom, čo nazývame nemilosťou, zármutkom, horkosťou), celí šťastní by sme sa vrhli do náručia Božej vôle, tak ako sa malé dieťa vrhá do náruče svojej matky. Všetko by sme robili s úmyslom páčiť sa Bohu a zotrvávali by sme vo svätom pokoji a mieri, pevne presvedčení, že Boh je naším Otcom a že túži po našej spáse väčšmi ako my sami. (Mária od Vtelenia)

Dokážeme povedať: „Buď vôľa tvoja!“, keď nemáme istotu, čo od nás Božia vôľa žiada? Máme prostriedky, aby sme sa držali na Božích cestách, keď pohasne vnútorné svetlo? Áno, máme také prostriedky a sú také silné, že hoci možno zablúdiť, v skutočnosti je to predsa nepravdepodobné. Veď Boh prišiel, aby nás vykúpil, aby sa nám dostalo spojenia s ním a s jeho vôľou. On pozná našu prirodzenosť, počíta s ňou, a preto nám daroval všetko, čo nám môže pomôcť k cieľu. (Edita Steinová)

Kam nás chce Boh na tejto zemi zaviesť, to nevieme. Vieme iba toľko, že tým, ktorí Pána milujú, slúžia všetky veci na úžitok. A tiež, že cesty, po ktorých nás vedie Pán, vedú ponad túto zem. (Edita Steinová)

Musela som sa zasmiať otázke, ako som si zvykla na osamelosť. Po celý život som bola vždy osamelejšia ako tu. Nič z toho, čo je vonku, mi nechýba a mám všetko, čo mi vonku chýbalo, takže musím ďakovať za nezaslúženú preveľkú milosť povolania.
(Edita Steinová po vstupe do karmelitánskeho kláštora)

Čo nebolo v mojom pláne, bolo v Božom pláne. Čím častejšie sa s niečím takým stretávam, tým živšie sa vo mne črtá presvedčenie, že z pohľadu Božieho neexistuje náhoda, že celý môj život, aj do najmenších detailov, bol Božou prozreteľnosťou predurčený a vo všetko vidiacich Božích očiach má dokonalú a dômyselnú spojitosť. V takej chvíli sa začínam tešiť na svetlo slávy, pri ktorom aj mne bude táto spojitosť odhalená. (Edita Steinová)

Musí to tak byť, aby sme sa bez akýchkoľvek ľudských istôt odovzdali do Božích rúk. O to krajšie a hlbšie je potom spočinutie v Bohu. (Edita Steinová)